Inspiration fra afholdte temadage Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Temadag og webinar om kommunale forebyggelsestilbud til borgere med muskel- og skeletlidelser

Center for Forebyggelse i praksis inviterede i efteråret 2022 til en temadag og et webinar, der satte fokus på kommunale potentialer i tilrettelæggelsen af forebyggelsestilbud til borgere med muskel- skeletlidelser bl.a. igennem styrket sygdomsmestring og et koordineret samarbejde med civilsamfundet.

Baggrund

Muskel- og skeletlidelser er den hyppigste årsag til langvarig sygdom og oplevelse af nedsat livskvalitet og fører til, at et stort antal danskere må forlade arbejdsmarkedet før tid. Der er stor social ulighed, både ift. forekomst, smerter, behandling og rehabilitering.

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at sætte fokus på, hvordan kommuner kan tilrettelægge forebyggelsestilbud til borgere med muskel-skeletsygdomme med særligt fokus på at styrke sygdomsmestring og igennem styrket samarbejde til civilsamfundets tilbud.

Målgruppen var ledere, planlæggere og fagpersoner i kommunale sundheds- og træningscentre, forebyggelseskonsulenter på ældreområdet, medarbejdere fra jobcentre der arbejder med borgere med muskel-skeletlidelser.

Indhold

Temadagen og webinaret vekslede mellem faglige oplæg, kommunale erfaringer og fælles drøftelser:                           

 • En bæredygtig rygrad - en ny fortælling om smerter og sygdom i muskler og led. Fagligt oplæg ved professor Jan Hartvigsen, SDU
 • Erfaringsudveksling på tværs: Hvad gør kommunerne allerede, og hvem samarbejder I med?
 • Hvad kan teknologien bidrage med i forhold til sygdomsmestring? – Mestring af kronisk sygdom ud fra et individuelt perspektiv v/ Lene Lebech, Fysioterapeut
 • Erfaringer med GLA:D, NATUR træning og perspektiver på kronisk sygdom fremover. Fagligt oplæg og drøftelse v/ Søren Thorgaard Skou, professor, SDU
 • Udvikling af egen handleplan: Hvordan kan indsatsen styrkes i egen kommune?

Materialer

 • PDF

  Temadag om muskel- og skeletlidelser.pdf

 • PDF

  Webinar om muskel- og skeletlidelser.pdf

 

 

×

Log ind