Inspiration fra afholdte temadage Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Forebyggelse af urininkontinens hos ældre

Sammen med Sundhedsstyrelsen har Center for Forebyggelse i praksis inviteret til temaeftermiddage som sætter fokus på, hvordan urininkontinens hos ældre kvinder kan forebygges, opspores og begrænses

Baggrund for temadagen

Sundhedsstyrelsen lancerede i februar 2021 publikationen ”Forebyggelse af urininkontinens hos ældre”. Her viser tallene, at op mod 500.000 danskere lider af urininkontinens, og blandt kvinder over 75 år oplever 50 % at have udfordringer. Urininkontinens kan forebygges, opspores og begrænses, og i det arbejde spiller kommunen en vigtig rolle. Temaeftermiddagene satte fokus på, hvordan forskellige kommunale aktører arbejder med at forebygge, opspore og begrænse urininkontinens.

Formål og målgruppe

Formålet med temaeftermiddagene og webinaret var at give de deltagende kommuner inspiration til, samt mulighed for at dele erfaringer med at organisere og understøtte, at urininkontinens forebygges, opspores og begrænses.

Temadagene var målrettet ledere, planlæggere og fagpersoner i kommunale sundheds- og træningscentre på ældreområdet, herunder de forebyggende medarbejdere samt øvrige nøglemedarbejdere, der arbejder med urininkontinensområdet.

Indhold                                                                                                               

 • Et fagligt oplæg, der satte fokus på årsager og tegn på urininkontinens, på, hvad der kan forebygges samt hvordan, og på, hvornår der er behov for nærmere udredning. Oplægget kom også ind på de sociale konsekvenser af urininkontinens, herunder betydningen for livskvalitet, stigma og ensomhed
 • Oplæg fra en kommune, der har gode erfaringer med at arbejde systematisk med forebyggelse, opsporing og træning til ældre med urininkontinens
 • Erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner om, hvordan de arbejder med at forebygge urininkontinens og overvejelser om, hvordan indsatsen kan styrkes  

Materialer fra dagen

På nedenstående temadag var der oplæg fra:

- Frank Schmidt, speciallæge i urologi, Aarhus Universitetshospital Skejby
- Helle Skøtt og Dorthe Haskaj, Kontinensklinikken Randers Kommune

 • PDF

  temaeftermiddag-om-forebyggelse-af-urininkontinens-d-22-11-2021.pdf

På nedenstående temadag var der oplæg fra:

- Vibeke Weltz, overlæge i urogynækologi Herlev Hospital
- Marianne Berthelsen, Inkontinenskoordinator og uroterapeut, Frederiksberg
Kommune

 • PDF

  temaeftermiddag-om-forebyggelse-af-urininkontinens-d-29-11-2021.pdf

På nedenstående webinar var der oplæg fra:

- Frank Schmidt, speciallæge i urologi, Aarhus Universitetshospital Skejby
Marianne Berthelsen, Inkontinenskoordinator og uroterapeut, Frederiksberg
Kommune
Helle Skøtt og Dorthe Haskaj, Kontinensklinikken Randers Kommune

 • PDF

  webinar-om-forebyggelse-af-urininkontinens-d-14-12-2021.pdf

Link til Sundhedsstyrelsens materialer

https://www.sst.dk/da/viden/aeldre/forebyggelse-blandt-aeldre/inkontinens

×

Log ind