Inspiration fra afholdte temadage Børn og unge

Fælles om ungelivet – forældreinvolvering og rusmiddelforebyggelse målrettet børn og unge

Sundhedsstyrelsen og Center for Forebyggelse i praksis inviterede i september 2022 til tre temadage, der satte fokus på den viden og de erfaringer, der er gjort i de første to år af pilotfasen i ”Fælles om ungelivet”.

Fælles om ungelivet – forældreinvolvering og rusmiddelforebyggelse målrettet børn og unge

Baggrund 

Fælles om ungelivet er et partnerskab mellem Sundhedsstyrelsen og Trygfonden med en fælles vision om, at danske unge skal have et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle. Frem til 2023 er projektet i en pilotfase, hvor partnerskabet samarbejder med de fem pilotkommuner Aalborg, Silkeborg, Odder, Sorø og Gentofte og hvor fokus er på at udvikle et modelkoncept for, hvordan kommuner med afsæt i beskyttende faktorer og i tæt samarbejde med forældre og andre lokale aktører, herunder fx det organiserede fritidsliv, kan være med til at styrke den rusmiddelforebyggende indsats målrettet børn og unge.

formål og målgruppe

Formålet med temadagene var at udbrede viden og erfaringer fra Fælles om ungelivet til andre kommuner, mhp. at dele ny viden og erfaringer ift. at styrke rusmiddelforebyggelsen i egen kommune, og samtidig give inspiration og sparring tilbage til projektets pilotkommuner.

Målgruppen var ledere, planlæggere og fagpersoner på det kommunale forebyggelsesområde og med ansvar for alkohol- og rusmiddelforebyggelsen, herunder SSP, skoleområdet, samt øvrige nøglemedarbejdere, der arbejder med rusmiddelforebyggelse.

Indhold på temadagen

Temadagen vekslede mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser:

  • Fælles om ungelivet - bag om programmet v/ Sundhedsstyrelsen
  • Erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner om rusmiddelforebyggelsen i egen kommune
  • Hvordan arbejder Fælles om ungelivet med organisering og forankring af opgaven i egen kommune?
  • Datadreven samskabelse i Fælles om ungelivet - fagligt oplæg og fælles drøftelse v/ pilotkommunerne fra projektet
  • Forældreinddragelse i Fælles om ungelivet- fagligt oplæg og fælles drøftelse v/ pilotkommunerne fra projektet
  • Gruppearbejde – udvikling af indsatsen i egen kommune

Materialer fra dagene

×

Log ind