Inspiration fra afholdte temadage Børn og unge

Børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt tre temadage inklusiv ét webinar om børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser herunder, hvordan kommunale indsatser til tidlig opsporing og støtte kan bidrage til at skabe de bedst mulige betingelser for børn, der vokser op med en forælder med psykisk sygdom?

Baggrund for temadagen

Ca. 300.000 børn i Danmark vokser op i hjem, hvor mindst én af forældrene har alvorlige psykiske vanskeligheder eller psykisk sygdom. Fra forskning ved vi, at børn, der lever med en forælder med psykisk sygdom, har 3-4 gange forøget risiko for selv at udvikle en psykisk sygdom.

På temadagene formidlede Kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser viden dels om de udfordringer, der er forbundet med at være barn som pårørende, dels om metoder til tidlig opsporing og kommunale støtteindsatser. Desuden delte deltagerne eksisterende udfordringer og indsatser på området og drøftede, hvordan den nye viden kan styrke indsatsen i egen kommune.

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer om, hvordan kommunen bedst kan hjælpe børn som pårørende til psykisk syge, således at de får samme muligheder som andre for at leve et selvstændigt liv i trivsel.

På temadagen deltog ledere, planlæggere og fagmedarbejdere, der arbejder med indsatser til tidlig opsporing af og støtte til børn, der vokser op med en forælder med psykisk sygdom.

Indhold

Temadagen vekslede mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles
drøftelser:

  • Fagligt oplæg om børn som pårørende, ved professor og psykiater Anne Elgaard Thorup, Region Hovedstaden og Kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser
  • Drøftelse af de deltagende kommuners erfaringer med indsatser målrettet børn, der vokser op med en forælder med psykisk sygdom
  • Oplæg om Kompetencecentrets kortlægning af viden om og eksisterende kommunale indsatser målrettet børn som pårørende, ved Psykiatrifonden
  • Workshop - Hvordan kan vi bruge det, vi har hørt, til at styrke indsatsen i egen kommune?
  • Information om Kompetencecenterets tilbud om opfølgning på dagen samt rådgivning og uddannelse til kommuner, der er særlig interesserede i at styrke eksisterende indsatser på området

Materialer fra dagen

×

Log ind