Inspiration fra afholdte temadage Børn og unge

Børn og overvægt

På temadagen blev der drøftet hvordan kommunen kan arbejde for at forebygge overvægt hos børn. Der blev givet inspiration til, hvilke veje kommunen kan gå for at fremme en sund vægtudvikling hos børn.

Baggrund for temadagen

Overvægt er komplekst, og der findes ikke noget klart svar på, hvilken vej kommunen skal gå for at forebygge overvægt hos børn. Det er konklusionen fra Vidensråd for Forebyggelse i deres nye rapport ’Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge’ fra marts 2021. Men rapporten konkluderer også, at selvom litteraturen ikke giver et klart svar på, hvordan overvægt forebygges, er der stadig god dokumentation for, at kommunen arbejder med indsatser, der fremmer fysisk aktivitet, sunde madvaner og mental sundhed.

Temadagen blev udbudt som del af Børneliv i sund balance, som er støttet af Nordea-fonden.

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer om hvordan kommunen kan arbejde med at skabe rammer for at fremme en sund vægtudvikling hos børn. Målgruppen var ledere og medarbejdere, der arbejder med at skabe sunde rammer for børn og/eller er involveret i kommunens indsats for at forebygge overvægt hos børn, fx indenfor sundhedsplejen, tandplejen, sundheds-, dagtilbud-, skole- og idrætsområdet.

Indhold

På temadagen blev der præsenteret tre forskellige perspektiver på, hvordan kommunen kan arbejde med sunde rammer omkring børn for at fremme en sund vægtudvikling: en lokalsamfundsindsats, hvor alle aktører tager fælles ansvar for at skabe sunde rammer for børn, et kommunalt tilbud til børn med overvægt, der alene henvender sig til forældrene, samt et nyt redskab til at tage dialogen om sukker, der er udviklet i et samarbejde mellem forskere og en kommune. Med inspiration fra de tre perspektiver drøftede deltagerne, hvilke veje, der de rette, til at udvikle indsatsen i egen kommune.

 • Oplæg om projekt ’Børneliv i sund balance’, der har fokus på hverdagslivet hos børn 0-10 år og arbejder med en langvarig multikomponent lokalsamfundsindsats på tværs af kommunale og civile aktører i 10 lokalområder i tre kommuner. Karen Karlsson Eriksen, Center for Forebyggelse i praksis, KL
 • Oplæg om ’Ligevægt – forældre’, der er Kolding Kommunes tilbud til børn med overvægt, som i udviklingen har haft en høj grad af brugerinvolvering, hvilket har haft stor betydning for, hvordan kommunen arbejder i selve tilbuddet og på tværs af forvaltninger. V. Louise Mønsted, Leder af sundhedsplejen, Kolding Kommune
 • Oplæg om ’Projekt Er du for sød’ som har som mål at skabe sundere hyggevaner i børnefamilier. Her har forskere sammen med Hvidovre Kommune udviklet og afprøvet konkrete redskaber til børnefamilier med nemme tommelfingerregler til, hvor meget af det søde, der er plads til i en sund kost. V. Bodil Just Christensen, Seniorforsker, DTU Fødevareinstituttet

Materialer fra dagen

 • PDF

  Kolding Kommune Ligevægt Forældre oplæg.pdf

 • PDF

  Projekt Er du for sød_Bodil Just_DTU_08.09.21.pdf

 • PDF

  Temadag om fremme af sund vægtudvikling 08.09.21.pdf

×

Log ind