Inspiration fra afholdte temadage Børn og unge

Børn og bevægelse i dagtilbud

Center for Forebyggelse har afholdt webinar med fokus børn og bevægelse i dagtilbud. På webinaret gav oplægsholdere inspiration til, hvordan kommunen understøtter dagtilbud i at fremme børns bevægelsesglæde og motoriske udvikling.

Leg, bevægelsesglæde og fællesskaber

Oplæg på webinaret kom omkring spørgsmål, som hvordan kan samarbejde på tværs af fagområder styrkes? Hvilke rammer inde og ude understøtter og inspirerer børn til bevægelse og tilpas udfordrende aktiviteter? Hvordan får børn, der har begrænset erfaringer med krop, sanser og bevægelse, mulighed for at deltage i fællesskaber, aktiviteter og legen? Og hvad er erfaringerne med det åbne dagtilbud?

På webinaret deltog konsulenter og ledere fra dagtilbud, sundhed, kultur og fritid. Se eller gense to af oplæggene og find PowerPoint præsentationer fra de øvrige oplæg herunder.

 • Perspektiver og dilemmaer i temaet krop, sanser og bevægelse i den styrkede pædagogiske læreplan, oplæg v. Lektor Sisse Winther Oreskov, Professionshøjskolen Absalon.

 

 • Erfaringer fra Københavns Kommune med at styrke motorik og bevægelse i dagtilbud v. Bevægelsesfaglig konsulent Birgitte Møs, Børn- og Ungeforvaltningen

 


Led i Den Nationale Diabeteshandleplan

Webinaret blev udbudt som del af Den Nationale Diabeteshandlingsplan, hvor Sundhedsstyrelsen har udgivet publikationen 'Børn og unges sundhed og trivsel - anbefalinger til kommuner'. Anbefalinger fra publikationen blev inddraget på temadagen. Se publikationen her.

 

Præsentationer fra dagen

 • Krop og bevægelse - Tidlig indsats - v. Nanna Bak Johansen, Trine Rimmer Refsgaard og Karen Mette Hansen, Aarhus Kommune.pdf

 • PDF

  Krop og bevægelse - Tidlig indsats - Aarhus Kommune.pdf

 •  Aktive børn i ‘åben dagtilbud’ – eksempler fra praksis, v. Lone Bjerre Josefsen, Frivillighedskoordinator & Bevægelses- og idrætskonsulent, Viborg Kommune_.pdf
 • PDF

  Oplæg_Lone Bjerre Josefsen_Viborg Kommune_300920.pdf

 • Perspektiver og dilemmaer i temaet krop, sanser og bevægelse i den styrkede pædagogiske læreplan, oplæg v. Lektor Sisse Winther Oreskov, Professionshøjskolen Absalon

 • PDF

  Sisse Winter Oreskov_Krop sanser og bevægelse oplæg KLx2.pdf

 • Aktive Børn i Forening, v. udviklingskonsulent Pia Brøgger, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune
 • PDF

  Aktive Børn i Forening - oplæg i KL 28.09.20.pdf

 • Bevægelsesfaglig understøttelse af dagtilbud, v. Bevægelsesfaglig konsulent Birgitte Møs, Børn- og Ungeforvaltningen, Københavns Kommune
 • PDF

  Bevægelsesfaglig understøttelse af dagtilbud August 2020_KK.pdf

×

Log ind