Inspiration fra afholdte temadage Alkohol

Dialog om alkohol

Center for Forebyggelse i praksis og Sundhedsstyrelsen inviterede til temadage om opsporing af borgere med overforbrug af alkohol med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ’Dialog om alkohol - rådgivnings- og implementeringsmateriale’.

Baggrund for temadagen

Sundhedsstyrelsen lancerede i februar 2021 publikationen ’Dialog om alkohol - rådgivnings- og implementeringsmateriale’. Materialet skal understøtte, at flere voksne borgere med et problematisk alkoholforbrug får hjælp til at reducere deres forbrug, at flere voksne borgere med et skadeligt alkoholforbrug eller en afhængighed af alkohol kommer i alkoholbehandling, og at flere starter i alkoholbehandling tidligere end tilfældet er i dag.

Formål og målgruppe

Formålet med temadagene var at drøfte kommunernes nuværende praksis i forhold til at opspore borgere med alkoholoverforbrug, at få viden på baggrund af Sundhedsstyrelsens materiale og dele erfaringer om og ideer til, hvordan indsatsen kan forbedres. Er der klarhed over, hvem der gør hvad? Har medarbejderne de rette kompetencer og viden om, hvilke tilbud kommunen har? Hvordan oplever borgerne dialogen om alkohol? Hvordan kan det nye materiale fra Sundhedsstyrelsen understøtte arbejdet fremadrettet?

Målgruppen var ledere og medarbejdere fra sundhedscentre og øvrige faggrupper, der arbejder med opsporing af borgere med alkoholoverforbrug fx forebyggende medarbejdere og medarbejdere fra jobcentre, social- og ældreområdet samt rusmiddelområdet.

Indhold

Temadagene vekslede mellem faglige oplæg og fælles drøftelser blandt deltagerne:

  • Baggrunden for publikationen ’Dialog om alkohol’ v/ Sundhedsstyrelsen
  • De deltagende kommuners nuværende praksis og erfaringer med dialog om alkohol med borgerne
  • Introduktion til Dialog om alkohol - rådgivnings- og implementeringsmateriale v/ Anders Blædel Gottlieb Hansen, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden
  • Gruppearbejde og drøftelse af eventuelle udfordringer i og ideudveksling om forbedring af nuværende praksis, herunder ved brug af 'Dialog om alkohol' v/ Eva Michelle Burchard, Center for Forebyggelse I praksis, KL

Materialer fra dagen

  • PDF

    Inspiration til dialog om alkohol_Slides til temadage.pdf

  • PDF

    Dialog om alkohol - raadgivnings- og implementeringsmateriale.pdf

×

Log ind