Sundhed og ældre Center for Forebyggelse i praksis

Implementeringskapacitet

Center for Forebyggelse i praksis har samlet en række tilgange og redskaber, der kan bidrage til kommunernes opbygning af implementeringskapacitet og understøtte processen med at implementere sundhed på tværs af forvaltninger.

Implementeringskapacitet

Implementeringskapacitet handler om, hvilke muligheder og betingelser kommunen har for at sikre vellykket implementering. Implementeringskapacitet er defineret på baggrund af blandt andet ressourcer, opbakning fra politikere og ledelse, et velfungerende tværgående samarbejde og medarbejdere med de rette kompetencer og engagement.

Det er vores erfaring, at ledere og medarbejdere, der lokalt skal planlægge og gennemføre implementeringsprocesser, har bedre chancer for at lykkes med implementeringen, hvis de forstår at vurdere og anvende deres kapacitet bedst muligt. Anvendelse af implementeringskapacitet handler om at bruge de muligheder, man har, og samtidig arbejde for at styrke kapaciteten der, hvor betingelserne ikke er optimale.  

Under implementeringskapaciteten er:

Implementeringsprocessen

Implementering handler om at realisere og gennemføre en plan eller en strategi i praksis. Processen med at implementere er de handlinger, der gennemføres for at ændre en eksisterende praksis – fra beslutningen er taget til daglig praksis er vedvarende ændret.

Implementeringsprocesser er ikke en lineær affære. Alligevel kan det være en hjælp at inddele processerne i faser, så man bevarer et vist overblik. Vi har samlet en række værktøjer under overskrifter som eksempelvis ’Planlægning af indsatser’ og ’Samarbejde med eksterne’.

Under implementeringsprocessen er:

Vi håber, I vil have gavn af værktøjskassen i jeres videre arbejde med at skabe sundhed på tværs.

Materialer

  • PDF

    Velkommen til værktøjskassen - implementeringsværktøjer sammenfatning

  • PDF

    Implementering - kort om redskaber og erfaringer

  • PDF

    Gode erfaringer med implementering af forebyggelse

×

Log ind