Center for Forebyggelse i praksis Børneliv i sund balance

Sund start for nye børnefamilier

Familier med spædbørn oplever at få støtte og vedkommende hjælp fra sundhedsplejen og lokalsamfundet til sundere madvaner, stimulering af barnets motorik og inspiration til en aktiv livsstil i familien.

Flere fællesskaber til nye børnefamilier

Sundhedsplejens indsats i barnets første leveår bidrager allerede i høj grad til at give barnet og familierne en sund start på livet. Lokalt er der også andre aktører, fx babyrytmik, biblioteket eller Mødrehjælpen, der giver børnefamilierne muligheder for at finde fællesskab og støtte til det nye liv som familie. Projektet vil styrke lokale fællesskaber og koblingen til sundhedsplejens indsats, så flere nye børnefamilier oplever støtte i lokalsamfundet til sunde vaner.

En sund start for alle nye børnefamilier 

I projektet er der et styrket fokus på forældrenes rolle i leg, tumlen, måltider, madvaner, nærvær og at komme ud og få nogle gode oplevelser sammen som familie i lokalområdet. Indsatsen består at tre dele:

  1. En styrket indsats ved sundhedsplejens besøg når barnet ved er 4-6 måneder til alle familier i lokalområderne
  2. Proaktive opringninger når barnet er 0-6 måneder til udvalgte familie for at understøtte amning eller gode rutiner omkring flaske
  3. Ekstra indsats med opringning ved 1 år og besøg ved 1,5 år til udvalgte familier for at understøtte gode vaner i familien
  • PDF

    Beskrivelse af indsatsen i sundhedsplejen i Børneliv i sund balance

 Skærmvaner og nærvær

Sundhedsplejen taler også med familierne om, hvor meget digitale medier fylder i deres hverdag, og om det går ud over deres nærvær og interaktion med det lille barn. En pjece fra Center for Børneliv understøtter dialogen sammen med materialer fra Sundhedsstyrelsen

 

×

Log ind