Center for Forebyggelse i praksis Børneliv i sund balance

Mad, bevægelse og brug af naturen

Dagtilbuddene, som er med i projektet, arbejder efter fælles principper, der styrker børnenes madmod, motorik og nysgerrighed på oplevelser i lokalområdet.

Mere bevægelse, mod på sund mad og brug af naturen og lokalsamfund

Medarbejdere og ledere har i løbet af 2020 været med til at udvikle fælles principper for dagtilbud, der en del af Børneliv i sund balance. Principperne tager afsæt i projektets vidensbaserede indsatser og målsætninger, den styrkede pædagogiske læreplan og gode erfaringer fra kommunerne. Som hjælp til arbejdet med principperne, vil projektet i 2021-2024 holde temadage med faglig inspiration og mulighed for at udveksle gode ideer og erfaringer.

Principper for dagtilbud i Børneliv i sund balance

Sund mad og drikke sammen, hvor …

  • vi er nysgerrige på, hvor maden kommer fra og modige på at smage nyt
  • vi sætter sunde rammer for maden og måltiderne i hverdagen og når der er fest - sammen med forældrene

Leg og bevægelse sammen, hvor...

  • børnene oplever glæde ved at udfordre kroppen og får pulsen op hver dag
  • børnene ’går’ i dagtilbud og kan cykle, når de begynder i skole

Oplevelser og nærhed sammen, hvor …

  • vi samarbejder med lokalsamfundet og forældrene om sjove og gode oplevelser for børnene
  • vi undersøger og bruger naturen omkring os, og børnene er ude hver dag
  • de voksne går forrest for at fremme børnenes trivsel og sundhed

 

  • PDF

    Fælles principper for dagtilbud i Børneliv i sund balance.pdf

 

×

Log ind