Center for Forebyggelse i praksis Børneliv i sund balance

Evaluering og forskning

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet evaluerer Børneliv i sund balance. Derudover er tilknyttet en række forskningsprojekter, som er støtte af Novo Nordisk Fonden.

Erfaringer og viden til inspiration

I Center for Forebyggelse i praksis i KL, deler vi løbende vores viden og erfaringer fra implementeringen af Børneliv i sund balance via denne hjemmeside, temadage, konferencer, Facebook mv. Derudover vil den eksterne evaluering og forskningsprojekterne bidrage med analyser og mere viden, som andre kan lære af og anvende i egne lokalsamfundsindsatser.

Evaluering af Børneliv i sund balance

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) gennemfører den eksterne evaluering af Børneliv i sund balance. Evalueringen består af to hovedområder:

 • En vurdering af forhold, der har betydning for implementeringen af indsatserne
 • En vurdering af, hvorvidt projektet samlet set i projektperioden har medvirket til en sundere vægtudvikling blandt børnene i lokalområderne

Vurderingen af implementeringen handler om, hvilke betingelser og muligheder der har været til stede i kommunen, lokalsamfundet og i det enkelte dagtilbud og skole, hvor det er lykkedes at skabe sundere rammer for familier – og hvad har været på spil de steder, hvor der måske ikke er sket så meget.

Vurderingen af hvorvidt projektet samlet set har medvirket til sundere vægtudvikling blandt børnene i lokalområderne baseres på analyser af sundhedsplejens højde- og vægtdata fra Databasen Børns sundhed. Data, fra før og ved afslutningen af projektperioden, sammenholdes med den udvikling, der har været i lokalområder, der ligner de 10 projektområder.

Tilknyttede forskningsprojekter

Børneliv i sund balance er først og fremmest et udviklings og implementeringsprojekt som er støttet af Nordea-fonden. Men med støtte fra Novo Nordisk Fonden er det blevet muligt at tilknytte en række forskningsprojekter, der på forskellig vis anvender Børneliv i sund balance som case. Forskningen kan bidrage med ny viden til fremtidige lokalsamfundsbaserede sundhedsfremmeindsatser.

Midlerne fra Novo Nordisk Fonden støtter følgende forskningsprojekter:

 • Langtidsvurdering af vægtudvikling blandt børn i lokalområder i Børneliv i sund balance og effekt af den særlige amme-indsats
  Kontakt: Professor Annette Ersbøll og post.doc. Thora Majlund Kjærulff, Statens Institut for folkesundhed

 • Mødrenes oplevelse af den særlige proaktive ammeindsats i Børneliv i sund balance og sundhedsplejens målretning af behovssundhedsplejen
  Kontakt: Post.doc Marianne Stistrup Frederiksen, Aalborg Universitet

 • Dagtilbud som arena for sundhedsfremme og indsatsen i Børneliv i sund balance for at styrke Leg og bevægelse i dagtilbud
  Kontakt: Adjunkt Dina Danielsen, Statens Institut for Folkesundhed

 • Lokalsamfund som arena for sundhedsfremmeindsatser og metoder til at skabe ejerskab og forankring
  Kontakt: Adjunkt Louise Thomsen, Aalborg Universitet og professor Charlotte Overgaard, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet

 • Vidensfundament om virkninger af lokalsamfundsindsatser
  Kontakt: Programleder Jane Nautrup Østergaard og post.doc Else Ladekjær Steno Diabetes Center Aarhus og forsker Heidi Klakk Egebæk, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

×

Log ind