Center for Forebyggelse i praksis Børneliv i sund balance

Bevægelse og sundhedsfremme i skolen

Skolen og SFO får en tydeligere profil i lokalsamfundet ved at gøre en positiv forskel for børnenes sundhed og trivsel i samarbejde med forældrene og med øvrige aktører.

Et styrket fokus på bevægelse og sundhed

Skolerne og SFO'erne i projektet formulerer en handleplan for, hvordan de vil nå projektets mål om mere bevægelse, sundere madvaner og bedre trivsel. Handleplanen er den røde tråd til at få hold på ideerne, hvad skal ske, hvordan og hvornår – og når der er gået noget tid, kikke tilbage og følge op på hvordan det er gået, og lægge en plan for den kommende periode. Som hjælp til arbejdet med blev der optaget et inspirationswebinar i januar 2021.

Inspirationswebinar til skoler og SFOer i Børneliv i sund balance

Velkomst, introduktion til projektet og rollen for skoler og SFO’er v. Lisbeth Holm Olsen og Karen Eriksen fra projekt Børneliv i sund balance, Center for Forebyggelse i praksis, KL

   

 

Sund mad og drikke sammen

Er madvanerne hos indskolingsbørn for søde, og hvordan kan skolen arbejde med børns mad og måltidsvaner? V. Bodil Just Christensen, Fødevareinstituttet, DTU  

 

Madpakkeværksteder, Fars Køkkenskole og andre ideer til mad og måltider i indskolingen og i forældresamarbejdet v., uddannet lærer og medstifter af Hello Kitchen  

 

Leg og bevægelse sammen

Bevægelse som en del af skoledagen hvorfor er det vigtig og hvad der karakteriserer skoler, som er lykkedes v. Jens Troelsen, professor og forskningsleder, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

 

Brain breakes som nødvendighed for læring eller forstyrrende for undervisningen? v. Jannie Lynge, bevægelseskonsulent, Helhjertet Læring

 

Oplevelser og nærhed sammen

Bevægelse, åben skole og gode oplevelser. Praktiske eksempler fra Viborg Kommune ved Lone Bjerre Josefsen, Bevægelses -og Idrætskonsulent og Torben Tougaard, Pædagogisk Leder på Nordre Skole

 

Udeskole – Muligheder for læring og sundhed i nærmiljøet, v. Mads Bølling, Postdoc, Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen

 

Afrunding

Lisbeth og Karen sætter oplæggene fra webinaret i relation til hvordan skoler og SFOer kan lade sig inspirere til deres handleplan. Ideerne kan findes i inspirationsskemaet herunder filmen.

 

  • PDF

    Inspiration til handleplan for skoler og SFOer i projekt Børneliv i sund balance_januar 2021.pdf

×

Log ind