Sundhed og ældre Center for Forebyggelse i praksis

Børneliv i sund balance

Børneliv i sund balance skal styrke kommunale og civile aktører i lokalområder til at stå sammen om et børneliv i sund balance, hvor hverdagen byder på masser af leg og bevægelse, sund mad og drikke, oplevelser og nærhed. Børneliv i sund balance er et lokalsamfundsbaseret udviklings- og implementereringsprojekt og er støttet af Nordea-fonden.

En sund start på livet for alle børn

Børns sundhed og trivsel afhænger i høj grad af, hvor de vokser op. Men hvordan kan kommuner, lokalsamfund og familier sammen skabe bedre rammer for et sundt børneliv og dermed sikre, at alle børn får et godt afsæt i livet? Det skal det 5-årige projekt støttet af Nordea-fonden forsøge at give svar på.

Aalborg Kommune, Albertslund Kommune og Frederiksund Kommune deltager i projekt Børneliv i sund balance, som er ledet af Center for Forebyggelse i praksis. En ekspertgruppe bestående af forskere og Julemærke Fonden bidrager til udvikling og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet evaluerer.

Fælles ansvar for børns sundhed og trivsel

Børneliv i sund balance bygger på vidensbaserede indsatser, der fremmer børnefamiliers muligheder for at trives i fællesskaber, spise sundt og være fysisk aktive for herigennem at fremme en sund vægtudvikling hos børnene. Målgruppen er børn 0-10 år og målet er, at alle relevante voksne i lokalsamfundet – herunder forældre, sundhedspleje, dagtilbud, skole, lokale idrætsforeninger og erhvervsliv – arbejder sammen og tager fælles ansvar for at styrke sundheden og trivslen hos børnene. Projektet løber fra 2020 til 2024, men kommunerne har forpligtet sig på et 10-årigt sigte.  

Viden og erfaringer

Center for Forebyggelse i praksis, KL vil løbende udbrede viden og erfaringer til alle landets kommuner via denne hjemmeside, temadage, konferencer, mv.

Statens Institut for Folkesundhed evaluerer Børneliv i sund balance. Derudover er der tilknyttet en række forskningsprojekter som er støtte af Novo Nordisk Fonden. 

 

Følg Børneliv i sund balance

 

    

 Børneliv i sund balance GIF

 

 

 

 

×

Log ind