Sundhed og ældre Ældreområdet

Rehabilitering efter serviceloven

Kommunerne har gennem en årrække udviklet ældreplejen fra at have et kompenserende sigte til i højere grad at have fokus på rehabilitering.

Rehabiliteringsforløb

§ 83 a forpligter kommunerne til at tilbyde borgere med behov for personlig pleje og praktisk hjælp et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83.

På denne side kan du finde relevante links og materiale vedr. rehabilitering.

Relevant materiale 

  • PDF

    SST Håndbog i rehabiliteringsforløb på ældreområdet

 

×

Log ind