Sundhed og ældre Ældreområdet

Gratis webinar om faglig ledelse

KL inviterede i forbindelse med ledelsesugen til et webinar om faglig ledelse i ældreplejen. Du kan læse mere om her samt (gen)se webinaret.

KL's gratis webinar om faglig ledelse i ældreplejen

Den 3. november 2022 afholdt KL webinar om faglig ledelse i ældreplejen.

Faglig ledelse har særligt blik på den del af ledelse, som har fokus på at udvikle arbejdspladsens faglige resultater og løsning af kerneopgaverne. I en tid, hvor ældreplejen står overfor store forandringer og en stigende kompleksitet i opgaveløsningen, er der behov for nytænkning. Faglig ledelse er med til at understøtte denne nytænkning og understøtte, at vores medarbejdere kan give borgerne en professionel, værdig og sammenhængende indsats.

Webinaret samler en række faglig oplæg med fokus på faglig ledelse i ældreplejen:

  • Ledelse i fremtidens ældrepleje v. Rolf Dalsgaard direktør for Social & Sundhed i Haderslev og Louise Thule Christensen, Chef for Senior og Rehabilitering
  • Sundheds og ældrechef Nicolai Kjems, Frederiksberg, vil give sit bud på hvorfor faglig ledelse i ældreplejen er vigtigt og hvad det kan bidrage med i løsning af kerneopgaven
  • Fokus på faglig ledelse i Horsens Kommune v. Charlotte Gjørup Sundheds- og Ældrechef
  • Bibi Asklund, chefkonsulent Komponent taler om de særlige ledelsesudfordringer, når vi er ledere på sundhedsområdet- med særligt fokus på forandringsledelse.

Materiale fra webinaret

Det er muligt at se eller gense webinaret her: https://vimeo.com/759431604/6723781b5e

Oplæg fra mødet kan findes her:

  • PDF

    Præsentation fra webinar om Faglig ledelse i ældreplejen d. 3. november 2022.pdf

Fremfærd Sundhed og Ældres publikation ”God faglig ledelse i ældreplejen” samt yderligere materiale kan findes her: God faglig ledelse i ældreplejen: De seks kendetegn | VPT

×

Log ind