Sundhed og ældre Ældreområdet

Demenshandlingsplan

Der er mere end 39.000 borgere diagnosticeret med demens, og et endnu højere antal skønnes at lide af en demenssygdom. Dette tal forventes at stige i de kommende år.

Det demensvenlige samfund

For at gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv, har regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen indgået en politisk aftale den 15. december 2016, hvor aftaleparterne er enige om udmøntning af de 470 mio. kr., som parterne afsatte i 2015 til en ny national demenshandlingsplan.

Læs mere om Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 på Sundhedsministeriets hjemmeside

Tre nationale mål for demensindsatsen   

Handlingsplanen opstiller tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025, som understøttes af en lang række konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder.
De tre mål indebærer, at:  

 • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner,    
 • Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose 
 • En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025. 

Fem fokusområder 

​De tre mål understøttes af en lang række konkrete initiativer fordelt på de nedenstående fem fokusområder.

 • Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
 • Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
 • Støtte til mennesker med demens og pårørende
 • Demensvenlige boliger og samfund
 • Øget videns- og kompetenceniveau   

De konkrete initiativbeskrivelser kan tilgås i bilagsboksen nedenfor. Alle puljer vil blive udmøntet efter opslag på relevante hjemmesider fra januar 2017 og frem. 

Bilag 

 • PDF

  Kortlægning af demensområdet 2010

 • PDF

  Den nationale demenshandlingsplan 2025 - Høringsversion

 • PDF

  KL's høringssvar vedr. demenshandlingsplan 2025

 • PDF

  Aftaletekst National Demenshandlingsplan 2025 (2016)

×

Log ind