Sundhed og ældre Ældreområdet

Ældre- og sundhedskonference 2023

KL afholder Ældre- og sundhedskonference torsdag den 12. oktober 2023 på Comwell Kolding.

Ældre- og sundhedskonference 2023

Kommunerne står i et krydspres mellem en demografisk stigning af ældre og kronisk syge, en begrænset arbejdsstyrke, svære rekrutteringsvilkår og en ny regering, der har varslet mindre bureaukrati, øget frit valg og mere frisættelse. Hvordan skal vores fælles fremtid på ældre- og sundhedsområdet se ud? Og hvilken udvikling kræver det?

På KL’s Ældre- og sundhedskonference sætter vi i år fokus på styring og faglig udvikling.

Ældre- og sundhedsområdet er under forandring, men hvordan skal det udvikle sig, og hvilke elementer skal vi have for øje, når vi udvikler? Hvilke benspænd oplever kommunerne og hvilke løsninger findes der?

Kom og hør de spændende oplæg og deltag selv i debatten på KL’s Ældre- og sundhedskonference d. 12. oktober 2023 i rammerne af Comwell Kolding.

KL’s Ældre- og sundhedskonference henvender sig primært til direktører, chefer, ledere, konsulenter og fagfolk fra kommunerne samt udvalgspolitikere fra kommunerne, ældre- og sundhedsordfører, medlemmer af ældrerådene, samarbejdspartnere i regionerne samt private aktører og interesseorganisationer.

Program

Velkommen til et spændende program den 12. oktober 2023.

Tilmelding

Vi åbner for tilmeldingen torsdag den 25. maj kl. 10.00

Vil du være udstiller?

Vi tilbyder 30 stande på årets Ældre- og sundhedskonference. Over halvdelen er allerede booket.

×

Log ind