Udsatte voksne Rusmiddelområdet

Stofmisbrugsområdet

Med Kommunalreformen overgik myndighedsansvaret for stofmisbrugsområdet til kommunerne. Kommunerne har derfor i dag det samlede ansvar for Stofmisbrugsbehandlingen.

Behandlingstilbud til borgere med stofmisbrug

Stort set alle danske kommuner har i dag behandlingstilbud til borgere med stofmisbrug. Imidlertid er der stor variation i organiseringen i kommunerne. Cirka halvdelen af kommunerne driver deres egne kommunale tilbud i form af misbrugscentre, mens andre har indgået samarbejdsaftaler med nabokommuner eller med regionale tilbud.

På denne side kan du finde forskellige relevante oplysninger om stofmisbrugsområdet. Fx kan du i nedenstående dokumenter læse om gældende regler på området.

Du kan også få svar på om behandlingspsykiatrien kan afvise en borger fordi borgeren har en stofafhængighed? Eller om der gælder en 50% målsætning på buprenorphin?

Derudover kan du få svar på hvem der har ansvaret for at behandle og udtrappe borgere, der er blevet afhængig af lægeordineret medicin.

Relateret information

  • PDF

    KL svar på SST om 50 procent buprenorphin (2013)

  • PDF

    Svar fra Sundhedsministeriet om frit valg alkohol (2011)

  • PDF

    Svar fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om behandling af borgere med afhængighed af lægeordineret medicin (2009)

×

Log ind