Udsatte voksne Rusmiddelområdet

Alkoholmisbrugsområdet

Efter Kommunalreformen overgik alkoholbehandling fra tidligere at være et amtsligt område til i dag at være kommunernes ansvar. Det gælder både ambulant og døgnbehandling.

Flere alkoholbehandlingstilbud til borgere

Alkoholmisbrugsområdet har i de seneste år været i rivende udvikling. Efter at kommunerne overtog ansvaret for alkoholbehandling, er der sket en betydelig faglig udvikling på området. Stort set alle danske kommuner har i dag alkoholbehandlingstilbud til borgere. Imidlertid er der stor variation i organiseringen i kommunerne og behandlingsmetoderne.

Her kan du finde forskellige relevante oplysninger om alkoholmisbrugsområdet. Fx kan du se hvilken rolle den praktiserende læge har, om afrusning på §110 boformerne, reglerne om frit valg og andre forhold.

×

Log ind