Socialområdet Udsatte voksne

Rusmiddelområdet

Det skønnes at omtrent 200.000 danskere har et helbredsskadeligt forbrug af alkohol, mens ca. 27.000 mennesker har et stofmisbrug. Det skønnes, at ca. 10.000 af disse er socialt udsatte.

Læs KL's faktaark på rusmiddelområdet 2019

 • PDF

  Faktaark på Rusmiddelområdet 2019

Lovgivning og tilbud til borgere med stof- og/eller alkoholmisbrug

Kommunernes arbejde på rusmiddelområdet er generelt delt mellem stof- og alkoholområdet. Hvor den sociale behandling af stofområdet hører hjemme under serviceloven, ligger den lægelige behandling og alkoholområdet under sundhedsloven. Det betyder forskellige regler, muligheder og problemstillinger.

Kommunerne er deraf forpligtet til at sørge for en række tilbud til borgere med stof- og/eller alkoholmisbrug. Her på sitet kan du læse om de forskellige ministeriers fortolkning af gældende regler og hvordan forskellige problemstillinger skal løses. Derudover er der forskellige links til anden relevant information på området.

 • PDF

  KL's rapport_God social misbrugsbehandling (2012)

 • PDF

  KL's udspil_En styrket misbrugsbehandling-2012

 • PDF

  KL's inspirationskatalog til misbrugsbehandlingen (2009)

 • PDF

  KL's basisscreening for psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen (2012)

Alkoholmisbrugsområdet

Flere alkoholbehandlingstilbud til borgere

Alkoholmisbrugsområdet har i de seneste år været i rivende udvikling. Efter at kommunerne overtog ansvaret for alkoholbehandling, er der sket en betydelig faglig udvikling på området. Stort set alle danske kommuner har i dag alkoholbehandlingstilbud til borgere. Imidlertid er der stor variation i organiseringen i kommunerne og behandlingsmetoderne.

Her kan du finde forskellige relevante oplysninger om alkoholmisbrugsområdet. Fx kan du se hvilken rolle den praktiserende læge har, om afrusning på §110 boformerne, reglerne om frit valg og andre forhold.

Stofmisbrugsområdet

Behandlingstilbud til borgere med stofmisbrug

Stort set alle danske kommuner har i dag behandlingstilbud til borgere med stofmisbrug. Imidlertid er der stor variation i organiseringen i kommunerne. Cirka halvdelen af kommunerne driver deres egne kommunale tilbud i form af misbrugscentre, mens andre har indgået samarbejdsaftaler med nabokommuner eller med regionale tilbud.

På denne side kan du finde forskellige relevante oplysninger om stofmisbrugsområdet. Fx kan du i nedenstående dokumenter læse om gældende regler på området.

Du kan også få svar på om behandlingspsykiatrien kan afvise en borger fordi borgeren har en stofafhængighed? Eller om der gælder en 50% målsætning på buprenorphin?

Derudover kan du få svar på hvem der har ansvaret for at behandle og udtrappe borgere, der er blevet afhængig af lægeordineret medicin.

Relateret information

 • PDF

  KL svar på SST om 50 procent buprenorphin (2013)

 • PDF

  Svar fra Sundhedsministeriet om frit valg alkohol (2011)

 • PDF

  Svar fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om behandling af borgere med afhængighed af lægeordineret medicin (2009)

×

Log ind