Psykiatri

Kommunernes arbejde med psykiatri

Kommunerne har igennem flere år haft fokus på at udvikle mindre indgribende tilbud til mennesker med psykiske lidelser igennem en såkaldt recovery-tilgang.

Recovery på psykiatriområdet

​Visionerne for fremtidens psykiatri tager udgangspunkt i, at patienten er i centrum. Flere kommuner har de seneste år arbejdet med en recovery-orienteret tilgang til psykiatri. Ved hjælp af recovery-understøttende indsatser er målet, at støtte borgeren til i højere grad at kunne mestre sit eget liv.

Midlertidige bofællesskaber frem for længerevarende botilbud

Flere kommuner har fx udviklet midlertidige bofællesskaber frem for længerevarende botilbud, og mange kommuner har fået erfaringer med tidsafgrænsede gruppetilbud til særlige målgrupper, etableringen af akuttilbud mv.

​Dertil kommer, at der er fokus på udviklingen af nye metoder og tilbud, som understøtter den samme udvikling, fx medicinpædagogik til borgere, der er i medicinsk behandling, og personlige forebyggelsesplaner, der understøtter den enkelte i at forebygge forværring af sin problemstilling.

Kommunale eksempler