Psykiatri

KL's politik på psykiatriområdet

Kommunerne har i de seneste år oplevet et markant større pres på det psykiatriske område. Der er både blevet flere sindslidende, som kræver et socialpsykiatrisk tilbud fra kommunerne, samtidig med at de enkelte har behov for mere omsorg og hjælp end tidligere.

 • PDF

  KL: Styrket indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder

 • PDF

  Indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser 2018

 • PDF

  KL-udspil - Fælles om fremtidens socialpolitik

 • PDF

  Sammen om sundhed (2015)

 • PDF

  8 Pejlemærker for en bedre indsats til mennesker med psykiske lidelser (2013)

 • PDF

  Investér før det sker (2013)

 • PDF

  KL's strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien (2012)

 • PDF

  Den nære psykiatri - En styrket kommunal indsats (2011)

 

KL's politiske udspil på socialområdet

 • PDF

  KL: Styrket indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder

 • PDF

  Indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser 2018

 • PDF

  KL-udspil - Fælles om fremtidens socialpolitik

 • PDF

  Sammen om sundhed (2015)

 • PDF

  8 Pejlemærker for en bedre indsats til mennesker med psykiske lidelser (2013)

 • PDF

  Investér før det sker (2013)

 • PDF

  KL's strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien (2012)

 • PDF

  Den nære psykiatri - En styrket kommunal indsats (2011)