Psykiatri

KL's politik på psykiatriområdet

Kommunerne har i de seneste år oplevet et markant større pres på det psykiatriske område. Der er både blevet flere sindslidende, som kræver et socialpsykiatrisk tilbud fra kommunerne, samtidig med at de enkelte har behov for mere omsorg og hjælp end tidligere.

KL's anbefalinger til regeringens psykiatriplan

 

Regeringen er på vej med en ny national psykiatrihandlingsplan. KL’s psykiatriindspil fra maj 2018 indeholder en række anbefalinger til, hvordan man kan styrke indsatsen, så mennesker med psykiske vanskeligheder kan få en bedre samlet indsats.

 

 • PDF

  KL: Styrket indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder

 

KL's politiske udspil på socialområdet

 

 • PDF

  KL-udspil - Fælles om fremtidens socialpolitik.pdf

 • PDF

  Sammen om sundhed (2015).pdf

 • PDF

  8 Pejlemærker for en bedre indsats til mennesker med psykiske lidelser (2013).pdf

 • PDF

  Investér før det sker (2013).pdf

 • PDF

  KL's strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien (2012).pdf

 • PDF

  Den nære psykiatri - En styrket kommunal indsats (2011).pdf