Psykiatri

Forebyggelse af vold på botilbud

En arbejdsgruppe med deltagelse af KL udarbejdede i 2016 konkrete forslag, der skal fremme voldsforebyggelse på socialpsykiatriske botilbud.

National debat om vold på botilbud

Fem medarbejdere er de seneste år blevet slået ihjel af brugere på socialpsykiatriske botilbud eller forsorgshjem. Senest har en tragisk sag i foråret 2016 foranlediget national debat om situationen for mennesker med svære psykiske sygdomme og de løsninger, der i fremtiden bør arbejdes med for at forebygge lignende tragiske hændelser.

8 anbefalinger til at forebygge vold

I forbindelse med såvel KL’s som Danske Regioners økonomiaftale for 2017 blev det besluttet, at der er behov for en styrket voldsforebyggende indsats på botilbud. En arbejdsgruppe har udarbejdet en række anbefalinger, der skal fremme voldsforebyggelse på socialpsykiatriske botilbud.

Læs om anbefalingerne fra arbejdsgruppen her (pdf)

Ny tilbudsform

Arbejdsgruppens afrapportering har haft særligt fokus på en model for en ny tilbudsform. KL’s tilslutning til den beskrevne model, herunder til hvem der skal drive tilbuddet, visitation, finansiering mv., sker under forudsætning af, at tilbuddet etableres med hjemmel i sundheds- og psykiatrilovgivningen, i tilknytning til den regionale behandlingspsykiatri og med et relevant behandlingsindhold.

Læs mere

Læs arbejdsgruppens anbefalinger (2016)