Udsatte voksne

Psykiatri

Kommunerne har ansvaret for hele den sociale indsats for personer med psykisk funktionsnedsættelse.

Hovedydelserne i kommunernes psykiatri er socialpædagogisk støtte, opsøgende arbejde, botilbud samt dag- og beskæftigelsestilbud.

Kommunen yder også hjemmehjælp og sygepleje, misbrugsbehandling, rådgivning om bolig, forsørgelse, uddannelse mv. En social handleplan danner grundlag for en sammenhængende indsats.

  • KL's politik på psykiatriområdet

    Kommunerne har i de seneste år oplevet et markant større pres på det psykiatriske område. Der er både blevet flere sindslidende, som kræver et socialpsykiatrisk tilbud fra kommunerne, samtidig med at de enkelte har behov for mere omsorg og hjælp end tidligere.

    Læs mere
  • Kommunernes arbejde med psykiatri

    Kommunerne har igennem flere år haft fokus på at udvikle mindre indgribende tilbud til mennesker med psykiske lidelser igennem en såkaldt recovery-tilgang.

    Læs mere