Udsatte voksne

Psykiatri

Kommunerne har ansvaret for hele den sociale indsats for personer med psykisk funktionsnedsættelse.

Hovedydelserne i kommunernes psykiatri er socialpædagogisk støtte, opsøgende arbejde, botilbud samt dag- og beskæftigelsestilbud.

Kommunen yder også hjemmehjælp og sygepleje, misbrugsbehandling, rådgivning om bolig, forsørgelse, uddannelse mv. En social handleplan danner grundlag for en sammenhængende indsats.

KL's politik på psykiatriområdet

 • PDF

  KL: Styrket indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder

 • PDF

  Indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser 2018.pdf

 • PDF

  KL-udspil - Fælles om fremtidens socialpolitik.pdf

 • PDF

  Sammen om sundhed (2015).pdf

 • PDF

  8 Pejlemærker for en bedre indsats til mennesker med psykiske lidelser (2013).pdf

 • PDF

  Investér før det sker (2013).pdf

 • PDF

  KL's strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien (2012).pdf

 • PDF

  Den nære psykiatri - En styrket kommunal indsats (2011).pdf

 

KL's politiske udspil på socialområdet

 • PDF

  KL: Styrket indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder

 • PDF

  Indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser 2018.pdf

 • PDF

  KL-udspil - Fælles om fremtidens socialpolitik.pdf

 • PDF

  Sammen om sundhed (2015).pdf

 • PDF

  8 Pejlemærker for en bedre indsats til mennesker med psykiske lidelser (2013).pdf

 • PDF

  Investér før det sker (2013).pdf

 • PDF

  KL's strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien (2012).pdf

 • PDF

  Den nære psykiatri - En styrket kommunal indsats (2011).pdf