Socialområdet Udsatte voksne

Psykiatri

Det er kommunernes opgave at støtter den enkelte borger med psykiske vanskeligheder i at komme sig og leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt

Det skønnes, at ca. 40-50 % af den danske befolkning på et tidspunkt i løbet af livet vil opleve psykiske vanskeligheder. Mange har psykiske vanskeligheder i en kortere periode, mens andre lever med en psykisk lidelse det meste af livet. Antallet af mennesker i Danmark, der diagnosticeres med en psykisk lidelse, er steget betydeligt i de senere år og en stor andel af disse har behov for indsatser og støtte i socialpsykiatrien i kommunerne.

Socialpsykiatriens opgave er at støtte mennesker med både lettere og svære psykiske vanskeligheder i at komme sig og leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt, herunder støtte den enkeltes aktiviteter i civilsamfundet og i hverdagslivet med familie og venner samt uddannelse og beskæftigelse. Socialpsykiatrien spiller derfor en betydelig rolle i den samlede indsats til mennesker med psykiske lidelser.

Socialpsykiatrien er reguleret efter Lov om social service. De primære tilbud i socialpsykiatrien er socialpædagogisk støtte (bostøtte), opsøgende og forebyggende indsatser, midlertidige og længerevarende botilbud samt dag- og beskæftigelsestilbud. Kommunerne samarbejder derudover med en bred kreds af øvrige aktører på området bl.a. den regionale behandlingspsykiatri og den praktiserende læge.  

KL mener om regeringens kommende tiårsplan for psykiatrien

 • PDF

  Kommunernes ønsker til 10-årsplanen for psykiatri på voksenområde

KL's politiske udspil på socialpsykiatriområdet 

 • PDF

  KL: Styrket indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder (2018)

 • PDF

  Fælles om fremtidens socialpolitik

 • PDF

  Invester før det sker

 Fakta

 • PDF

  Faktaark på socialområdet (2019)

 • PDF

  Resultater fra KL's Partnerskabsprojekt om styring på socialområdet

×

Log ind