Socialområdet Udsatte voksne

Psykiatri

Kommunerne har ansvaret for hele den sociale indsats for personer med psykisk funktionsnedsættelse.

KL's politik på psykiatriområdet

Kommunerne har i de seneste år oplevet et markant større pres på det socialpsykiatriske område. Der er både blevet flere sindslidende, som har brug for et socialpsykiatrisk tilbud fra kommunerne, samtidig med at de enkelte har behov for mere omsorg og hjælp end tidligere.

Hovedydelserne i kommunernes socialpsykiatri er socialpædagogisk støtte, opsøgende arbejde, botilbud samt dag- og beskæftigelsestilbud.

Kommunen yder også hjemmehjælp og sygepleje, misbrugsbehandling, rådgivning om bolig, forsørgelse, uddannelse mv. En social handleplan danner grundlag for en sammenhængende indsats.

KL mener om regeringens kommende tiårsplan for psykiatrien

 • PDF

  Kommunernes ønsker til 10-årsplanen for psykiatri på voksenområde

KL's politiske udspil på socialpsykiatriområdet 

 • PDF

  KL: Styrket indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder (2018)

 • PDF

  Fælles om fremtidens socialpolitik

 • PDF

  Invester før det sker

 Fakta

 • PDF

  Faktaark på socialområdet (2019)

 • PDF

  Resultater fra KL's Partnerskabsprojekt om styring på socialområdet