Socialområdet Udsatte voksne

Hjemløse

Hjemløshed er et stigende problem i Danmark. Den seneste hjemløsetælling viser, at antallet af hjemløse er steget fra cirka 5.000 i 2009 til cirka 6.100 hjemløse i 2015.

Flere kommunale indsatser på hjemløseområdet

Ifølge Serviceloven skal kommunerne tilbyde hjemløse midlertidigt ophold på forsorgshjem, samt tilbyde en helhedsorienteret handleplan, der ud over støtte til at finde en bolig også skal omfatte støtte til at løse den enkeltes sociale problemer. I de seneste år har flere kommuner iværksat indsatser for bekæmpelse af hjemløshed, og flere har påvist markante positive resultater.

På denne side kan du læse mere om kommunernes forpligtigelser på hjemløseområdet, samt hvilke ydelser og rettigheder udenlandske borgere har. Herunder om man klage over ikke at blive indskrevet eller udskrevet?

Læs mere her:

 • PDF

  Notat om centrale forhold på hjemløseområdet

 • PDF

  Notat fra Socialministeriet om udlændinges ret til sociale ydelser fra 2006

 • PDF

  Fællesskrivelse fra KL og Socialministeriet forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m.

 • PDF

  Fælles Skrivelse til kommunerne fra socialministeriet og KL med orientering om forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m.

 • PDF

  Notat Vedrørende opkrævning af dobbelttakst for ophold på en § 110-boform

 • PDF

  Notat om klagemulighed over optagelse og udskrivning §110 tilbud