Kommunale opgaver Socialområdet

Socialtilsynet

Lov om socialtilsyn er gældende fra 1. januar 2014 og har det overordnede formål at understøtte et kvalitetsløft i såvel offentlig som private tilbud, der efter lov om social service leverer indsatser til udsatte og handicappede borgere.

Hovedtemaer i tilsynsreformen

I den politiske aftale er disse hovedtemaer i tilsynsreformen fremhævet:

  • Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn 
  • Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden 
  • Borgerne i centrum 
  • Alle sociale døgntilbud, plejefamilier og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes 
  • Bedre styr på økonomien. 
  • Der er etableret fem socialtilsyn, et i hvert KKR-område, som har ansvaret for socialtilsynet og varetager den samlede tilsynsopgave.

Der er udpeget en tilsyns-kommune i hvert af de fem KKR-områder, der ansvaret for socialtilsynet og varetager den samlede tilsynsopgave. Der er link til hvert af de fem socialtilsyn nedenfor på siden.

Midtvejsevaluering

Socialstyrelsen har primo 2016 offentliggjort en midtvejsevaluering af tilsynsreformen for perioden 2014-2015. Her kan du læse mere om midtvejsevalueringen på Socialstyrelsens hjemmeside.

Socialstyrelsens årsrapport 2014 om socialtilsynenes virksomhed

Her kan du læse mere om Socialstyrelsens årsrapport til Social- og Indenrigsministeren om socialtilsynenes virksomhed

Relevant materiale

×

Log ind