Socialområdet Retssikkerhed

Regelforenkling

Kommunerne og KL ønsker at styrke retssikkerheden for borgere, som har brug for hjælp fra kommunen, fx på grund af et handicap. En barriere er, at reglerne på socialområdet er svære at forstå og administrere. Derfor er regelforenkling vejen frem.

Regelforenkling kan øge retssikkerheden

KL mener, at en forstærket indsats for at styrke borgernes retssikkerhed bør have fokus på at forenkle reglerne om bevilling af hjælp til borgere med særlige behov i bl.a. serviceloven. Kommunerne og KL har forskellige konkrete forslag til forenklinger, som vil kunne medvirke til at øge borgernes retssikkerhed, fordi enklere regler gør det lettere at ramme rigtigt, når kommunen skal bevilge hjælp.  

KL har bl.a. udarbejdet forskellige konkrete forslag til at forenkle reglerne om merudgifter for familier med handicappede børn og voksne med et handicap, og foreslår også, at der indføres en takstmodel for beregning af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA).  

Læs KL’s forslag her på siden (se links nedenfor).

Link til debatindlæg om takstmodel for borgerstyret personlig assistance

×

Log ind