Kommunale opgaver Socialområdet

Retssikkerhed

Alle borgere skal føle sig trygge i mødet med kommunen. Det er helt afgørende. Men i dag bliver for mange klagesager omgjort. For at sikre retssikkerheden vil kommunerne styrke disse tre områder: borgerinddragelse, kompetenceudvikling og regelforenkling. Her på siden har KL samlet relevant information om, hvordan vi kommer i mål. Siden opdateres løbende.

×

Log ind