Kommunale opgaver Socialområdet

Retssikkerhed

Alle borgere skal føle sig trygge i mødet med kommunen. Det er helt afgørende. Men i dag bliver for mange klagesager omgjort. For at sikre retssikkerheden vil kommunerne styrke disse tre områder: borgerinddragelse, kompetenceudvikling og regelforenkling. Her på siden har KL samlet relevant information om, hvordan vi kommer i mål. Siden opdateres løbende.

Lægemiddelstyrelsen inviterer til stormøde om den nye forordning for medicinsk udstyr (MDR)

Lægemiddelstyrelsen inviterer den torsdag den 25. november 2021, kl. 15-17 til et møde om den nye forordning for medicinsk udstyr. På mødet kan du få et indblik i, hvilken betydning, MDR forordningen vil få og hvilke tiltag, som er nødvendige for, at I kan leve op til den nye forordning. Medicinsk udstyr defineres bl.a. som dentale instrumenter, bandager, kørestole og hospitalssenge. Formålet med de nye regler er at styrke patientsikkerheden og tilgængeligheden af nyt udstyr bl.a. gennem øgede krav til patientsikkerhed og overvågningen af udstyret. Den nye MDR forordning får bl.a. betydning for kommunernes hjælpemiddelområde, tandplejen og ift. kommunernes sygeplejeartikler og indkøb af medicinsk udstyr. KL er i dialog med Lægemiddelstyrelsen for en nærmere afklaring af forordningens betydning for kommune herunder de økonomiske konsekvenser. Se program på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

×

Log ind