Socialområdet Politikker på socialområdet

Syv punkter til mere viden på socialområdet

KL og SFI har sammen udarbejdet syv punkter, som er vigtige for kommunerne at have fokus på i forhold til at styrke vidensbaseringen af det sociale arbejde.

Mere viden på socialområdet

KL og SFI er optaget af at nuancere evidensdebatten og i fællesskab blive klogere på, hvordan vi skaber en mere vidensbaseret praksis i det sociale arbejde. Derfor har vi udarbejdet syv punkter, som er vigtige i arbejdet med at styrke vidensbaseringen.

De syv punkter

Du kan her se punkterne opstillet i overskriftsform

  • opstil en forandringsteori
  • dokumentér det vigtigste
  • følg systematisk op
  • lad den faglige refleksion være drivende
  • vær skarp på rollefordelingen
  • stil krav til videnskvalitet
  • opsøg og del viden.

Nedenfor kan du læse hele pjecen ”Vidensbasering af socialt arbejde” fra KL og SFI, med en uddybning af hvert punkt.

Beslutninger træffes på et veldokumenteret grundlag

Vidensbasering handler om at blive tydeligere i forhold til mål og forandringsteorier, at blive dygtigere til at dokumentere det vigtigste, og at være i stand til at træffe de rigtige beslutninger på baggrund af dokumentation. Men vidensbasering handler også – og måske endda i højere gang – om, hvordan kommunerne arbejder med at blive klogere på de indsatser, der sættes i værk i det daglige.

Mere viden om iværksatte indsatser 

Der er et stort behov for at vide, om de indsatser, som kommunerne sætter i værk, også virker efter hensigten – løser indsatsen de forventede problemer? Hvilken målgruppe virker indsatsen på? Og under hvilke omstændigheder? Det er derfor vigtigt at vidensinstitutionerne hele tiden raffinerer deres metoder til at måle effekten, så de kan bidrage med viden om målgruppens behov, samt om mekanismer og organisering, som får indsatsen til at virke. 

Vidensbasering handler om at blive tydeligere i forhold til mål og forandringsteorier, at blive dygtigere til at dokumentere det vigtigste, og at være i stand til at træffe de rigtige beslutninger på baggrund af dokumentation. Men vidensbasering handler også – og måske endda i højere gang – om, hvordan kommunerne arbejder med at blive klogere på de indsatser, der sættes i værk i det daglige.

×

Log ind