Politikker på socialområdet

Fælles om fremtidens socialpolitik

KL igangsatte i efteråret 2016 en forstærket dialog på voksensocialområdet, som nu munder ud i en række ambitiøse og handlingsanvisende anbefalinger og budskaber i et nyt socialpolitisk udspil.

Ønske om at styrke den enkelte og fællesskabet

Baggrunden for udspillet er et socialområde i rivende udvikling drevet af et ønske om at øge borgernes egenmestring og selvforsørgelse samt at bringe borgerne sammen på nye måder, som styrker den enkelte og fællesskabet. Udviklingen ændrer rammerne for, hvordan socialpolitik tænkes og implementeres i praksis.

Udspillet ’Fælles om Fremtidens Socialpolitik’, som præsenteres på KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2017, indeholder anbefalinger såvel kommuner som stat og aktører rundt om borgerne inden for fem temaer: rehabilitering, boliger, beskæftigelse helhedssyn på tværs og mere praksisnær viden.

Her på siden kan du finde udspillet ’Fælles om Fremtidens Socialpolitik’, en række analyser fra KL’s nyhedsbrev Momentum, oplæg fra lokale dialogmøder samt udmeldinger på området.

Oplæg fra dialogmøde

På dialogmødet i København d. 10. november 2016 var der oplæg fra Ergoterapeutforeningen ved Tina Nør Langager, Sammenslutningen af unge med handicap ved Fie Suryaninoff og Aalborg Kommunes Fagcenter for mennesker med udviklingshæmning og døve ved Ann Kinly Klinge og Johnny Hein Danielsen.