Kommunale opgaver Socialområdet

Ledernetværk på voksensocialområdet

KL driver et landsdækkende netværk for kommunale chefer og ledere med ansvar for myndighedsarbejdet på voksensocialområdet. I ledernetværket er der pt. 191 deltagere fra 88 kommuner.

Styrkelse af myndighedsarbejdet igennem vidensdeling 

Ambitionen med ledernetværket er at styrke og udvikle kvaliteten af det kommunale myndighedsarbejde på voksensocialområdet bl.a. ved at dele erfaringer på tværs af kommuner og ved at bringe ny viden i spil.

Ledernetværket har kørt siden 2015 og har medvirket til et positivt og udbytterigt samarbejde på tværs kommuner og KL. Drøftelserne i ledernetværket tager afsæt i den omstilling, som det specialiserede socialområde gennemgår i disse år, og fokuserer på, hvordan myndighedsarbejdet kan understøtte denne udvikling - både organisatorisk, fagligt og økonomisk.

Fagligt arbejdsrum

Netværket er et fagligt arbejdsrum, hvor konkret sparring, faglige drøftelser og videndeling på tværs af kommunerne er det bærende. Hvert møde er struktureret, så der både er fokus på et aktuelt emne med oplæg fra videns- eller fagpersoner, samt tid til drøftelser og sparring på tværs af kommuner. Tit vil der også indgå oplæg med konkrete eksempler og inspiration fra andre kommunernes arbejde med emnet eller problemstillingen.

Temaer på ledernetværksmøderne har eksempelvis været Styring af det specialiserede socialområde og Samskabelse – offentlig værdiskabelse.

Medlemskabet og møderne

KL's ledernetværk på voksensocialområdet fungerer som et medlemskab, som er organiseret i et Øst- og et Vest-netværk. Netværkene mødes to gange årligt til et heldagsmøde i hhv. marts og september.

Ledernetværket henvender sig til chefer og ledere med ansvar for myndighedsarbejdet på det specialiserede voksensocialområde:

  • Chefer med det overordnede ansvar for voksensocialområdet
  • Myndighedsledere mv.
  • Teamledere, gruppeledere m.fl.

Møderne planlægges så det sikres, at de enkelte ledelsesniveauer får relevant indhold med hjem og mulighed for sparring med kolleger.

Kommuneforum

KL har som et led i ledernetværket etableret et kommuneforum bestående af 12 chefer på socialområdet. Kommuneforum indgår som et evaluerings-og udviklingsforum, som mødes to gange årligt og kvalificerer de konkrete aktiviteter og temaer i ledernetværket.

Tilmelding og pris

Deltagerbetalingen er 2900 kr. pr. deltager om året ekskl. moms (fra 2022). Prisen for 2023 bliver reguleret efter prisregulering af konferencesteder.

Skal I tilmelde nye deltagere, eller træder du ud af ledernetværket, bedes du sende en mail til ledernetvaerksocial@kl.dk

Spørgsmål
Hvis du har faglige spørgsmål til ledernetværket bedes du kontakte chefkonsulent Katrine Nørtoft Magelund på 33 70 35 48, KANM@kl.dk

×

Log ind