Socialområdet

Ledernetværk på voksensocialområdet

KL har siden 2015 drevet ledernetværket på voksensocialområdet, som er et landsdækkende netværk for kommunale chefer og ledere med ansvar for myndighedsarbejdet på voksensocialområdet. I ledernetværket er der tilmeldt 192 deltagere fordelt på 87 kommuner.

Styrkelse af myndighedsarbejdet igennem vidensdeling 

Ambitionen er at styrke og udvikle kvaliteten af det kommunale myndighedsarbejde på voksensocialområdet bl.a. ved at dele erfaringer på tværs af kommuner og ved at bringe ny viden i spil.

Arbejdet i ledernetværket vil tage afsæt i den omstilling, som det specialiserede socialområde gennemgår i disse år, og fokuserer på, hvordan myndighedsarbejdet kan understøtte denne udvikling - både organisatorisk, fagligt og økonomisk.

Ledernetværket var i første omgang godkendt til at forløbe sig i perioden 2015-2017. Denne periode har medvirket til et positivt og udbytterigt samarbejde på tværs kommuner og KL, hvorfor ledernetværket fortsætter i 2018.

Fagligt arbejdsrum

Ledernetværket er et fagligt arbejdsrum, hvor konkret sparring, faglige drøftelser og videndeling på tværs er det bærende. Du kan læse mere om ledernetværket i invitationen i højre side.

Hvis du har spørgsmål af praktisk karakter, kan de stilles til Mie Sofie Nielsen på 33 70 34 35, MISN@kl.dk.

Indholdsmæssige spørgsmål kan stilles til Katrine Nørtoft Magelund på 33 70 35 48, KANM@kl.dk.

Ændringer i ledernetværket

Skal I tilmelde nye deltagere, eller træder du ud af ledernetværket, bedes du sende en mail til Mie Sofie Nielsen på MISN@kl.dk

Bilag

  • PDF

    Information vedr. ledernetværk på voksenområdet