Socialområdet KL Social

KLSOCIAL22 er åben for tilmelding!

KLSOCIAL er en fagkonference på det specialiserede socialområde, som afholdes hvert år med omkring 600-700 deltagere. I 2022 afholdes konferencen d. 23. november på ODEON i Odense. På konferencen i år sættes fokus på kompleksitet i den kommunale opgaveløsning på det specialiserede socialområde.

KLSOCIAL2022

Udgifterne stiger på det specialiserede socialområde, og nye undersøgelser peger på, at det især er indsatser til borgere med komplekse støttebehov, der er i stigning. Samtidig italesætter mange, at opgaverne på socialområdet er blevet mere komplekse.

Men hvad dækker denne stigende kompleksitet egentlig over? Er borgernes problematikker blevet mere komplekse - eller er det ’systemet’, der har fået sværere ved at rumme de borgere, der bruger det? Og hvordan kan kommunerne forbedre indsatserne, så flere borgere med komplekse behov får hjælp af høj kvalitet?

På KLSOCIAL22 stiller vi skarpt på kompleksitetsbegrebet og dykker ned i de udfordringer, som kommunerne oplever. Vi skal bl.a. høre om, hvorfor udgifterne på området stiger, præsenteres for socialfaglige metoder, der kan afhjælpe problemstillingerne og lytte til borgernes perspektiver. Vi skal også høre fra regeringens ekspertudvalg på socialområdet samt blive klogere på, hvordan arkitekturen og det fysiske rum kan understøtte trivsel og recoveryprocessen.

KLSOCIAL22 løber af stablen d. 23. november 2022 på Odeon i Odense. Konferencen er primært målrettet kommunale ledere og medarbejdere på handicap- og/eller psykiatriområdet i både myndighed og drift såvel som politikere, medlemmer af handicapråd, bruger- og pårørendeorganisationer, men alle aktører, samarbejdspartnere og andre med interesse for området er velkomne.

Du kan se programmet og tilmelde dig konferencen her: KL Social

×

Log ind