Kommunale opgaver Socialområdet

KLSOCIAL22

KLSOCIAL er en fagkonference på det specialiserede socialområde, som afholdes hvert år med omkring 600-700 deltagere. I 2022 afholdes konferencen d. 23. november på ODEON i Odense. På konferencen i år sættes fokus på kompleksitet i den kommunale opgaveløsning på det specialiserede socialområde.

KL Social 2022 - Kompleksitet på det specialiserede socialområde

 

Udgifterne stiger på det specialiserede socialområde, og nye undersøgelser peger på, at det især er indsatser til borgere med komplekse støttebehov, der er i stigning. Samtidig italesætter mange, at opgaverne på socialområdet er blevet mere komplekse.

Men hvad dækker denne stigende kompleksitet egentlig over? Er borgernes problematikker blevet mere komplekse - eller er det ’systemet’, der har fået sværere ved at rumme de borgere, der bruger det? Og hvordan kan kommunerne forbedre indsatserne, så flere borgere med komplekse behov får hjælp af høj kvalitet? 

På KLSOCIAL22 stiller vi skarpt på kompleksitetsbegrebet og dykker ned i de udfordringer, som kommunerne oplever. Vi skal bl.a. høre om, hvorfor udgifterne på området stiger, præsenteres for socialfaglige metoder, der kan afhjælpe problemstillingerne og lytte til borgernes perspektiver. Vi skal også høre fra regeringens ekspertudvalg på socialområdet samt blive klogere på, hvordan fysiske rum og omgivelser kan fremme trivsel og understøtte recoveryprocesser. KLSOCIAL er målrettet kommunale ledere og medarbejdere på handicap- og/eller psykiatriområdet i både myndighed og drift såvel som politikere, medlemmer af handicapråd, bruger- og pårørendeorganisationer samt øvrige aktører og samarbejdspartnere med interesse for området.

Konferencen løber af stablen d. 23. november 2022 på ODEON i Odense.

  Ønsker du en stand til KLSOCIAL22 klik her >>> 

 

Program

 

 • PDF

  Workshop 2 - Hvordan samarbejder vi om indsatsen til mennesker med svære psykiske lidelser.pdf (1)

 • PDF

  Workshop 3 - Stigende udgiftspres på socialområdet.pdf (1)

 • PDF

  Workshop 4 - Hvordan kan kompleksitet, faglighed og kompetencer omstilles til nye behov og strømninger.pdf (1)

 • PDF

  Workshop 5 - Mennesker med udviklingshandicap og demens.pdf (1)

 • PDF

  Workshop 6 - Hvilken udvikling ser vi ind i på det specialiserede socialområde -og hvad gør vi ved det.pdf (1)

 • PDF

  Trine Uhrskov - Individets perspektiv som hovedingrediens, når kompleksiteten skal reduceres.pdf (1)

 • PDF

  Torben Tranæs - Hvordan sikrer vi en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet.pdf (1)

 • PDF

  Signe Færch og Jakob Bigum - Kan en ny hovedlov hjælpe os til at gøre systemet mindre komplekst.pdf (1)

 • PDF

  Mette Dan-Weibel - Mentale rum – hvordan arkitekturen og det fysiske rum kan understøtte trivsel og recovery.pdf (1)

 • PDF

  Kirsten Callesen - Summen af belastning - når hjernens relæ slår fra.pdf (1)

×

Log ind