Socialområdet KKR - Rammeaftaler

Standardkontrakter

Rammeaftaleparterne og KL har i fællesskab udarbejdet standardkontrakter på det specialiserede voksenområde. Kontrakterne er endvidere udarbejdet i dialog med Selveje Danmark, LOS og Dansk Erhverv.

Standardkontrakter skal sikre et gnidningsfrit samarbejde

KL anbefaler, at kontrakten anvendes i forbindelse med alle nye køb på det specialiserede voksenområde både mellem kommuner og mellem kommuner og regioner og private tilbud.

Formålet med standardkontrakten er at skabe et sikkert, genkendeligt og juridisk bindende grundlag for samarbejdet mellem to parter omkring et konkret køb. Formålet med standardkontrakten er m.a.o. at støtte op omkring et godt og gnidningsfrit samarbejde mellem køber og leverandør samt skabe gennemsigtighed i forhold til indsats, pris samt de vilkår, der er gældende for såvel køber som leverandør.

Standardkontrakten tydeliggør de vilkår, der ved konkret køb gælder for såvel køber som leverandør, herunder betalingsfrister, opsigelsesvarsler, efterregulering ved lukning af pladser/tilbud mv.

Der findes en kontraktskabelon målrettet tilbud, som er omfattet af en rammeaftale på det sociale område (kommunale og regionale tilbud), og en kontraktskabelon målrettet tilbud, som ikke er omfattet af en rammeaftale (typisk private og selvejende tilbud).

For at understøtte implementering af standardkontrakterne i hver region nedsættes en standardkontraktgruppe. Gruppen har ansvar for dialog om og videreudvikling af standardkontrakterne og vil løbende opsamle input, der skal indgå i evaluering af standardkontrakterne.

Spørgsmål til standardkontrakterne kan stiles til medlemmerne af gruppen i den region, man hører hjemme i:

Fælleskommunalt Socialsekretariat Syddanmark

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland

Sekretariat for Nordjysk Socialaftale

Rammeaftale Hovedstaden

Rammeaftale Sjælland

Standardkontrakter og tilhørende vejledninger kan findes her og på www.kl.dk og på rammeaftalernes hjemmesider. Bemærk, at der ultimo januar 2022 er udkommet en ny version 1.1

 • DOCX

  Standardkontrakt voksenområdet - rammeaftale_vers. 1.1.docx

 • DOCX

  Vejledning til standardkontrakt voksenområdet - rammeaftale_vers. 1.1.docx

 • DOCX

  Standardkontrakt voksenområdet - ikke rammeaftale_vers. 1.1.docx

 • DOCX

  Vejledning til standardkontrakt voksenområdet - ikke rammeaftale_vers. 1.1.docx

×

Log ind