Socialområdet

KKR - Rammeaftaler

Hvert år skal de danske kommuner i samarbejde med regionsrådene udarbejde en Rammeaftale, der indeholder to dele, én styringsaftale og én udviklingsstrategi for socialområdet.

KKR - Rammeaftaler

Følg nedenstående link og læs mere om selve Kommunekontaktrådet (KKR), Styringsaftaler, samt et inspirationskatalog om Effektiv Drift af Sociale Tilbud (2016)

Kommunekontaktråd (KKR)

KKR