Kommunale opgaver Socialområdet

Inspiration til støtte til brugere af socialfaglige tilbud i forbindelse med COVID-19

I forbindelse med COVID-19 har mange kommunale socialfaglige tilbud være nødsaget til at ændre deres praksis, hvilket kan stille socialt udsatte i en ny og anderledes situation. Derfor har vi her samlet en række eksempler fra kommuner, som har arbejdet med alternative idéer til at støtte brugere af socialfaglige tilbud.

Kommunale eksempler

Mennesker med funktionsnedsættelser, som modtager bostøtte i eget hjem, bor på botilbud eller kommer i dagaktivitet og væresteder, kan opleve den nuværende situation omkring Covid19 med restriktioner i forhold til besøg, anvisninger om social afstand mv. særligt udfordrende.

En række kommuner arbejder lige nu på at udvikle eller formidle veje til at bryde isolationen for de brugere, der normalt kan finde fysiske fællesskaber og støtte via de socialfaglige tilbud. Nedenfor følger et par eksempler til inspiration. Eksemplerne er tilfældigt udvalgt på baggrund af nyhedsartikler, hjemmesidetekster eller korrespondance med enkelte kommunale repræsentanter. Eksemplerne, som kan ses nedenfor, er langt fra fyldestgørende og vi vil rigtig gerne tilføje flere eksempler til listen.

Har du derfor en god erfaring, et link eller andet, som listen bør suppleres med? Så skriv til Tina Levysohn via mail tle@kl.dk, så opdaterer vi løbende sitet.

Opsøgende aktiviteter

 • Den opsøgende indsats på gadeplan er oprustet i Vejle, og der er opsøgende medarbejdere fra kommunale og private tilbud i byen til at hjælpe borgerne og håndtere eventuelle situationer.
 • Et korps af opsøgende medarbejdere i Skive hjælper borgere med svagt netværk, som bliver syge og derfor må isolere sig i eget hjem.
 • I Ballerup gøres forsøg med en ’socio-bus’, som kører rundt i de forskellige boligområder i kommunen, så personer, som føler sig isoleret, fordi de kommunale og andre lokale tilbud er lukket, kan få rådgivning og en snak.

Sites med links til og/eller adgang til online-aktiviteter

 • Frinova i København tilbyder virtuelt gymnastik, fællessang, samt andre virtuelle aktiviteter. Læs mere på deres hjemmeside.
 • Aalborg Kommune har samlet en liste med forskellige veje til online motion, se mere på deres hjemmesidesamt en liste med onlineaktiviteter, se på FRI-TIDs hjemmesideBegge henvises via opslag på Facebook.
 • Center for Mental Sundhed i Odense har udarbejdet en liste over frivillige tilbud i Odense, som kan ses på centrets Facebook-side, og en liste over landsdækkende rådgivningstilbud.
 • I Roskilde har man udarbejdet nedenstående liste over mulige digitale fællesskaber:
  • PDF

   Digitale fællesskaber - Roskilde Kommune

Virtuelle grupper

 • København har oprettet en Facebook-side for de unge under 30/35 år – så de kan mødes på tværs af tilbud.
 • Vejle har koblet sig på et landsdækkende virtuelt værested, hvor borgerne har mulighed for at deltage i forskellige onlineaktiviteter.
 • Dagtilbuddet Kragelund i Aarhus har oprettet en Facebook-gruppe, ”Krager i flok”. Gruppen er for stedets brugere og skal medvirke til, at borgerne har kontakt, selvom de er hver for sig. Via Facebook-gruppen deles tekster, yoga-øvelser mm.

Online kontaktløsninger

 • En peerlinje tilbyder samtale med en peer over telefon alle ugens dage mellem kl. 12-18. Peerlinjen er oprettet af og drives af frivillige peers i København, men tilbydes til borgere i alle landets kommuner. Erfarne peers er klar alle ugens syv dage mellem kl. 12-18. En pårørendekonsulent er også med på holdet. På denne side kan man være med i fællesskabet og booke samtaler. For at booke en samtale kan man kontakte dem via en besked på Facebook eller mail peerlinjen@gmail.com, hvori man ganske kort beskriver, hvad man som udgangspunkt gerne vil tale med en peer om (f.eks. angst, struktur, ensomhed, depression).
 • Der gennemføres videosamtaler med psykisk sårbare for at berolige borgerne i Ballerup.
 • I Aarhus gennemføres bostøtte fx som virtuelle samtaler i ’Teams’.
 • I Frederikssund Kommunes Socialpsykiatri bruges ”sikker-skærmbesøg” via VitaComm-løsning. Der ydes herigennem tryghedsskabende samtaler, blandt andet til værestedsbrugere (u-visiteret aktivitets- og samværstilbud).  

Åben telefonrådgivning

 • I Ballerup er der etableret en telefonrådgivningslinje.
 • Akuttelefonen holder fortsat åbent i Vejle.
 • I Aalborg Kommune tilbyder man åben, telefonisk rådgivning til udsatte borgere, læs mere på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Telefonisk bostøtte

 • Sker i flere kommuner fortsat, det er typisk en individuel vurdering, om det sker telefonisk, virtuelt eller på anden vis.
 • Bostøtte, social vicevært, støttekontaktpersoner og Udsatte Team afholder som udgangspunkt samtaler over telefon i Odense Kommune.

Særligt ift. de pårørende

 • I Vejle er de pårørende informeret om, at der er besøgsrestriktioner på botilbud, og de pårørende opfordres til at holde kontakten ved lige på anden vis, bl.a. telefonisk eller ved at have samtaler over Skype.
 • På Center for Autisme i Holstebro opfordres beboerne til at mødes med deres pårørende virtuelt (FaceTime, Skype, etc.) og her sende deres pårørende virtuelle kram. På Center for Handicap hjælper personalet beboere uden sprog med at ringe op til pårørende via FaceTime, så de pårørende fx kan læse historier højt.
 • I København opfordrer man de pårørende til hyppige telefonsamtaler med beboerne på botilbud.

Fysiske muligheder for at mødes

 • Aktiviteter på botilbuddene ved fysisk fremmøde, men i små grupper hvor afstand opretholdes i København.
 • Borgere med særlige behov, fx borgere med angstproblematikker, bliver i Vejle tilbudt at mødes i små grupper på to-tre personer i uderum, fx til en gåtur i parken.
 • Socialt udsatte i særlig risikogruppe for smitte får i Ballerup besøg af personale i eget hjem.
 • Bostøtte kan gennemføres som Walk and talk i det fri – jf. sundhedsstyrelsens anbefalede afstande til hinanden (Aarhus).
 • Børn og familie i Tønder Kommune tilbyder gå-ture i naturen til sårbare unge. Ofte kan de svære samtaler føles lettere, når der samtidig kommer kilometer i fødderne. Under gåturen kommer pulsen op, endorfiner frigives og man får dejlige røde kinder og en afslappethed i kroppen bagefter. Yderligere info kan ses på Tønder Kommunes facebook-side.

Aktiviteter på botilbud og i bofællesskaber

 • I Aarhus laves der skemaer med de beboere som har lyst og mulighed, så der kan skabes struktur i deres hverdag gennem rutiner og ritualer, laves fysiske træningsprogrammer ud fra de forskellige Youtube-klip og Facebook. Det prioriteres at have et særligt fokus på det fællesskab, der kan være omkring rengøring, bagning og andre hverdagsaktiviteter for at aflede frygt og stress.
 • På botilbuddet Skredsande i Holstebro tænkes der især i at bruge skov, vand og uderum som ’legeplads’ i det pædagogiske arbejde. Fx gås mange ture og som fælles aktivitet lavede tilbuddet i weekenden lejrbål i haven i det fri. På handicapområdet laves der bål i haverne, og gynger og sanseredskaber bruges flittigt. Der laves havearbejde, hvor bl.a. højbede gøres klar til sommeren. Gymnastik sker i det fri – og ’tæl skridt konkurrencer’, motiverer borgerne til at gå bestemte ruter til stor begejstring.

Nødberedskab til særligt udsatte

 • For de mest udsatte er der i Vejle etableret et nødberedskab, så de på daglig basis kan hente en nødpakke med mad.

Andet

 • Brugere på tværs af tilbud i Center for psykiatri i Holstebro sender gækkebreve til hinanden, og skaber dermed på en fin måde nye fællesskaber.
 • Tandbussen i Aalborg Kommune fungerer nu som testbus, hvor udsatte og hjemløse kan blive testet for COVID-19 på udvalgte steder i byen, læs mere på Region Nordjyllands hjemmeside.
 • Sociale viceværter i Aalborg Kommunes Boteam har udleveret ”corona-pakker” med sæbe, chokolade og en varm hilsen til beboerne i opgangsfællesskaber.

 

Yderligere information

Yderligere information Pjece: Psykisk sårbare og ny coronavirus

I den følgende pjece fra Sundhedsstyrelsen er der beskrevet en række forslag til, hvordan man som psykisk sårbar, pårørende eller fagperson kan mindske konsekvenser ved den nye situation.

×

Log ind