Socialområdet

Høringssvar

På denne side finder du KL's løbende høringssvar på socialområdet

 • PDF

  Høringssvar fra KL vedr. forslag til ændrede regler om magtanvendelse og botilbud

 • PDF

  KLs høringsvar på lovforslag om ændrede kriterier for visitation til de særlige pladser i psykiatrien.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar og ligningsloven (mere kvalitet i plejefamilier).pdf

 • PDF

  KL's høringssvar til lovforslag om Én plan.pdf

 • PDF

  Høring udkast til vejledning om botilbud mv. til voksne