Kommunale opgaver Socialområdet

Høringssvar

På denne side finder du KL's løbende høringssvar på socialområdet.

Nyeste høringssvar 

Herunder findes de 5 nyeste høringssvar på socialområdet. Hvis du vil læse flere, kan du finde dem nederst på siden. 

 • PDF

  Høringssvar fra KL vedr. bekendtgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologi i relation til afsnit VII i lov om social service (SM Id nr. 661082).pdf

 • PDF

  KL høringssvar lovforslag udvidelse af udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber.pdf

 • PDF

  KL høringssvar lovforslag omlægning af refusion på hjemløseområdet mv.pdf

 • PDF

  Høringssvar fra KL vedr. udvidelse af varslingsordning.pdf

 • PDF

  Høringssvar fra KL vedr. udkast til bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere pg BPA 08-25.pdf

×

Log ind