Socialområdet

Høringssvar

På denne side finder du KL's løbende høringssvar på socialområdet

 • PDF

  Høringssvar fra KL til udkast til vejledning om botilbud m.v. til voksne.pdf

 • PDF

  Høringssvar fra KL til udkast til vejledning om magtanvendelse mv..pdf

 • PDF

  Høringssvar fra KL til udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse mv..pdf

 • PDF

  Høringssvar fra KL vedr. forslag til ændrede regler om magtanvendelse og botilbud

 • PDF

  KLs høringsvar på lovforslag om ændrede kriterier for visitation til de særlige pladser i psykiatrien.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar og ligningsloven (mere kvalitet i plejefamilier).pdf