Socialområdet Handicap

Hjælpemidler

Hjælpemidler og velfærdsteknologi kan være med til at hjælpe mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Bedre mulighed for rehabilitering og aktivitet

Hjælpemidler er produkter, som mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse anvender. Formålet med hjælpemidler er at kompensere for funktionsnedsættelse og give borgere bedre muligheder for rehabilitering, aktivitet og samfundsdeltagelse.

Kommuner skal ifølge serviceloven yde støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere med en varig nedsat funktionsevne. Varig betyder i denne sammenhæng, at der ikke inden for en overskuelig tid vil være udsigt til bedring - sædvanligvis vil funktionsnedsættelsen være til stede resten af livet.

 

 

 

×

Log ind