Socialområdet Handicap

Fremtidens botilbud

Fremfærd - Borgere med Særlige Behov gennemfører i perioden november 2016 - august 2019 et projekt om god praksis og kvalitet i indsatsen i boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser. Socialpædagogernes Landsforbund og KL er projektledere på opgaven.

Fremtidens botilbud til mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Fremfærd Borgere med Særlige Behov gennemfører i perioden 2016-2019 et fagligt udviklingsprojektet om fremtidens botilbud. Projektet sætter fokus på forudsætninger for at levere kvalitet i indsatsen i botilbud og botilbudslignende boformer til borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser. Hvor kvalitet er forstået som faglig udvikling i indsatsen, der tager afsæt i borgernes ressourcer, ønsker og behov i samspil med fysiske rammer, arbejdsmiljø mv. inden for de eksisterende kommunale og lovgivningsmæssige rammer.

Målet er på baggrund af best practice, forskning på området samt visionær inspiration udefra at udarbejde anbefalinger til, hvordan den faglige udvikling, målopfyldelse og trivsel for medarbejdere og beboere kan styrkes og nytænkes. Anbefalingerne skal have fokus på, hvilke forudsætninger der skal til for at levere høj faglig kvalitet og værdi i indsatsen, der sætter borgeren i centrum for indsatsen samt anvisninger til, hvordan det opnås. Projektet tager udgangspunkt i temaerne fra socialtilsynets kvalitetsmodel.

Projektets formål

Projektets formål er at udarbejde anbefalinger for, hvordan bostøtten i varige botilbud og botilbudslignende boformer efter servicelovens §§ 107/108 og almenboligloven kan udvikles og nytænkes på en række parametre med særligt fokus på at styrke borgerens selvstændighed og selvbestemmelse. Herunder inddrages fokus på botilbuddets fysiske rammer, arbejdsmiljø, sociale relationer o.lign.

Socialpædagogernes Landsforbund og KL er projektledere på opgaven.

Læs mere

Læs mere om projektet på hjemmesiden:

Fremfærd - Konference om fremtidens botilbud