Kommunale opgaver Socialområdet

Handicap

Det skønnes at ca. hver femte dansker i dag har enten fysiske (mobilitetsproblemer) eller psykiske handicap (kognitive eller psykiske lidelser). Kommunerne tilbyder en bred vifte af indsatser for og tilbud til borgere med handicap.