Socialområdet

Handicap

Det skønnes at ca. hver femte dansker i dag har enten fysiske (mobilitetsproblemer) eller psykiske handicap (kognitive eller psykiske lidelser). Kommunerne tilbyder en bred vifte af indsatser for og tilbud til borgere med handicap.

Herunder kan du læse mere om sagsbehandling og støttemuligheder for borgere med handicap, hjælpemidler og fremtidens botilbud.

 

 • Borgerstyret Personlig Assistance

  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance eller kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter forskellige regler i serviceloven.

  Læs mere
 • Hjælpemidler

  Hjælpemidler og velfærdsteknologi kan være med til at hjælpe mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

  Læs mere
 • Fremtidens botilbud

  Fremfærd - Borgere med Særlige Behov gennemfører i perioden november 2016 - august 2019 et projekt om god praksis og kvalitet i indsatsen i boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser. Socialpædagogernes Landsforbund og KL er projektledere på opgaven.

  Læs mere
 • Handicapråd

  Alle landets 98 kommuner har pligt til at etablere et handicapråd. De kommunale handicapråds primære mål er at bidrage til, at flere mennesker med handicap opnår lige muligheder og kan leve et liv på lige vilkår med andre borgere i kommunen.

  Læs mere