Fælles Faglige Begreber

Vedligehold og drift af begrebskataloger

Når medarbejdere fra myndighed og udfører bringer FFB's begreber over funktionsevne og sociale indsatser i anvendelse, kan der opstå ønsker til ændringer eller tilføjelser i katalogerne. FFB har lavet en skabelon og en postkasse til formålet.

Benyt indstillingsskabelonen, hvis din kommune har ændringsforslag

Med den praktiske og tekniske test i 2019 og implementering af projektets fælleskommunale og klassificerede begrebskataloger over funktionsevne og sociale indsatser fra 2020, kan der rejse sig behov for håndtering af eksempelvis udfordringer ved forståelsen af begreberne, mangler i katalogerne eller ønsker til tilretning. Det samme gør sig gældende for den fælleskommunale funktionsevneguide.

Til formålet har Fælles Faglige Begreber udarbejdet en indstillingsskabelon.

Den udfyldte skabelon sendes til begreber@kl.dk.

  • DOCX

    FFB - Skabelon, Vedligehold og drift af begrebskataloger

Bemærk: Opdatering af begrebsapparaterne vil finde sted i løbet af foråret 2020. Eventuelle ændringer eller tilføjelser offentliggøres på FFB's hjemmeside og releases på projektets klassifikationsservice HealthTerm.