Fælles Faglige Begreber System til system-kommunikation

Hvor er vi i processen omkring udvikling af system til system?

Samarbejde med KOMBIT om udveksling af data

FFB samarbejder i øjeblikket med KOMBIT om udviklingen af den tekniske komponent, der skal muliggøre udveksling af data. Der er i efteråret 2019 afholdt flere workshops med deltagelse af medarbejdere fra kommuner, regionale tilbud og de selvejende tilbud. På baggrund af disse er der identificeret en række situationer, hvor udveksling af data og information understøtter sammenhæng for borgeren og sammenhæng i dokumentationen. Nedenfor vises, hvordan der arbejdes med, at der skal kunne ske en system-til-system udveksling af data og dokumentation.

Der er et godt stykke vej endnu, men vi er i gang og håber at kunne teste komponenten sidst på året eller i det tidlige forår 2021.