Fælles Faglige Begreber System til system-kommunikation

Hvad er formålet med system til system-kommunikation og hvad går det ud på?

System til system-kommunikation er FFB-projektets navn for det spor, som skal sikre, at kommunale myndighedsfunktioner og sociale tilbud på det specialiserede socialområde for voksne skal kunne udveksle nødvendige informationer i relation til borgernes indsatser. Den digitale infrastruktur, som udvikles i dette spor, er forudsætning for en mere sømløs kommunikation og bedre samarbejde om borgernes indsatser på tværs af aktører til gavn for borgerne og medarbejdere på området.

Formålet med system til system-kommunikation er at skabe en nemmere og bedre kommunikation mellem myndighed og udfører, som typisk ikke anvender det samme it-fagsystem og ikke er i samme organisation.

Der arbejdes med fælles beskedstandarder, hvor faste elementer af dokumentationen kan udveksles mellem forskellige it-fagsystemer og dermed understøtte samarbejdet og dokumentationen for både myndighed og udfører.

Ved at anvende de fælles infrastrukturkomponenter øges muligheden for at opnå:

  • øget sammenhæng og fælles faglig kommunikation på tværs af myndighed og udfører inden for socialområdet
  • nemmere adgang til viden om indsatsernes effekt - i det enkelte borgerforløb og på tværs af sociale tilbud
  • bedre mulighed for at dele kommunikation om borgeren med borgeren, og på sigt give borgere og pårørende mulighed for at berige kommunikationen

Udvikling af it-løsninger af denne art har mange afhængigheder, hvorfor det endelige resultat har en længere tidshorisont end implementering af FFB’s øvrige leverancer. Vi kan derfor ikke fastlægge en nærmere tidsplan for dette spor for nuværende. Vi vil sørge for at dele relevante nyheder om den løbende udvikling i vores nyhedsbreve og via hjemmesiden.