Fælles Faglige Begreber

Projektets 4 faser

Fælles Faglige Begreber omfatter fire spor, som foregår i fire faser: Analyse, Udvikling, Test & Pilot og Implementering

De fire spor

  • Spor 1: Udvikling af fælles faglige begreber om borgernes funktionsevne og effektdokumentation på tværs af myndighed og udfører. 
    I dette spor standardiseres, klassificeres og struktureres de faglige begreber i et fælleskommunalt sprog på tværs af myndighed og udfører.
  • Spor 2: Udbredelse af en generisk model for dokumentationspraksis på tværs af myndighed og udfører. 
    Dette skal sikre, at data om borgernes funktionsevne, indsatserne på området og indsatseffekten dokumenteres på ensartet måde på tværs af aktørerne, kommuner og de faglige metoder på socialområdet.
  • Spor 3: Gennemførelse af test af projektets leverancer, der afdækker, hvorvidt FFB omsættes hensigtsmæssigt til den socialfaglige praksis og i områdets it-fagsystemer. Testen udføres i samarbejde med pilotkommuner og it-leverandørerne på området.
  • Spor 4: Implementeringen af Fælles Faglige Begrebers fælleskommunale leverancer. Det har stor betydning, at implementeringen lokalt har høj prioritet og planlægges forud for at sikre bedst mulig forankring.