De fælleskommunale begreber Sociale indsatser

Hvorfor et fælles kommunalt indsatskatalog

Et fælleskommunalt indsatskatalog rummer store potentialer bl.a., når vi på et område som socialområdet køber og sælger pladser på tværs af kommuner og sociale leverandører, og når vi skal have indsigt i effekten af sociale indsatser.

Ved anvendelse af et fælleskommunalt indsatskatalog vil det blive muligt på tværs af alle landets kommuner at opnå et fælles sprog om, hvilke indsatser vi tilbyder borgerne, og hvad disse indsatser indeholder. Det bliver nemmere at kommunikere på tværs af fagligheder, tilbud og kommunegrænser om de konkrete ydelser, der leveres på de sociale tilbud på det specialiserede voksenområde. 

Når vi fælleskommunalt er enige om, hvordan vi definerer og formidler de sociale indsatser, skaber vi en klar kommunikation i både den mono- og tværfaglige dialog. En klar kommunikation er forudsætning for, at borgerne oplever sammenhæng og et mere gnidningsfrit samarbejde mellem myndighed og udfører.

I en position som enten køber eller sælger vil indsatskataloget kunne have fordel af at være beslutningsstøtte. F.eks. for den enkelte myndighedsmedarbejder i interaktionen med et forskelligartet felt af sociale leverandører, som består af kommunale, regionale og private tilbud. Ligesom den enkelte udførende medarbejder kan have fordel af beslutningsstøtten, når det daglige arbejde tilrettelægges med borgeren, myndighedsmedarbejder og andre medarbejdere på sociale tilbud.

Sammen med funktionsevnekataloget er det fælleskommunale indsatskatalog grundlaget for, at kommunerne kan blive systematisk klogere på borgernes løbende udvikling, og effekten af det borgernære arbejde, der foregår dagligt i de danske kommuner.

×

Log ind