Klassifikationen over målgrupper, som kan modtage ydelser efter Serviceloven, fremgår to gange i Voksenudredningsmetoden, mens fokus for dens anvendelse er forskellig. Det kan virke forvirrende i sagsbehandlerens anvendelse af metoden.

Det er ligeledes problematisk, at begreberne har en diagnoselignende karakter over sig. Hvis borgeren eksempelvis oplyser, at han eller hun har problemer med hukommelsen, er begrebet 'demens' det eneste sted, som semantisk indbyder til at man registrere den oplysning. Også uden at der foreligger en demens-diagnose.

To personer inden for den samme målgruppe kan have forskellig funktionsevne, og to personer med samme funktionsevne tilhører ikke nødvendigvis den samme målgruppe.

Ved at erstatte målgruppekategorier med faglige begreber, og komme om "bag ved" diagnoserne, muliggøres i højere grad en individuel udredning, som belyser borgernes individuelle udfordringer og behov.

Det skal sikre en så retvisende udredning, som muligt.

En sproglig ændring

For flere af begreberne er der alene tale om en sproglig ændring. Temaerne med funktions- og forholdsbegreber er for så vidt neutrale og understøtter – i modsætning til målgruppekategorierne – en recovery- og rehabiliteringsorienteret tilgang til borgeren og ansporer dermed også til at registrere borgers ressourcer.

Det skal understøtte, at borgeren mødes som en person med almenmenneskelige funktioner, som hæmmer eller fremmer funktionsevnen, og ikke umiddelbart som en målgruppe med en funktionsevnenedsættelse.

Udføres dokumentation struktureres

Yderligere muliggøres det, at udførende medarbejderes daglige dokumentation og observationer målrettes og struktureres ud fra begrebsapparatet. Det gør dokumentationen overskuelig og søgbar. På den måde bliver det nemmere at genfinde, genkende og genanvende dokumentationen i forbindelse med status og sagsopfølgning.

×

Log ind