I sommeren 2017 opstartede projektet en undersøgelse af hvilke begreber, som kommunerne bruger til at beskrive borgerens funktionsevne på det specialiserede voksen socialområde. Projektet har kortlagt og afdækket 48 kommuners input samt 28 forskellige måle- og udredningsmetoder og –redskaber.

Voksenudredningsmetodens (VUM) temaer har vist sig at være et godt udgangspunkt for at finde et fælles sprog mellem myndighed og udfører. Undersøgelsen viser, at 90 kommuner anvender sagsbehandlingsmetoden, mens godt en tredjedel af kommunerne har implementeret Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO), som indeholder det samme begrebsapparat, hos udfører.

Afdækning resulterede i 565 begreber

Det er dog ikke de eneste begreber, som anvendes på området. Begrebsafdækningen resulterede i 565 forskellige formuleringer og fagudtryk, som beskriver borgerens situation.

En så stor palet af begreber skaber i sagens natur sine udfordringer, når kommunerne vil skabe viden om hvilke funktionsevnetilstande, som indsatserne er virkningsfulde på. I forlængelse heraf er data om funktionsevnetilstandene i de fleste tilfælde ikke strukturerede og klassificerede, hvorfor muligheden for overblik og indblik i området spoleres.

Kvalitetssikring i samarbejde med kommunerne

Afdækningen er analyseret for ækvivalente begreber i WHO's International Classification of Functioning (ICF) med input fra Socialstyrelsen. Klassifikationen er internationalt anerkendt for ensartethed og systematik ifm. udredning, beskrivelse og sammenligning af funktionsevnetilstande.

Resultatet var en bruttoliste, som blev efterprøvet i samarbejde med kommunerne.

I august og september 2018 inviterede KL og Socialstyrelsen medarbejdere fra myndigheder og udfører fra 16 kommuner til to workshops med fokus på kvalitetssikring af begrebsapparatet.

×

Log ind