Fælles Faglige Begreber

Om Projektet

Projektetet Fælles Faglige begreber (FFB) har siden sin fødsel forsøgt at skabe højere kvalitet i kommunernes socialfaglige arbejde på handicap- og udsatte voksne-området. Igennem 4 faser afdækker, analyserer, udvikler, tester og implementerer vi i samarbejde med kommunerne.

Hvorfor Fælles Faglige Begreber

Kommunerne er allerede godt på vej

Mens kommunerne er kommet langt i arbejdet med at sikre socialfaglig kvalitet med et tydeligere (re)habiliterings- og recoveryfokus samt systematik og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen gennem implementeringen af Voksenudredningsmetoden, opleves det stadigvæk, at kommunerne har en for lille fælles viden om, hvorvidt de sociale indsatser gavner borgerne, og netop hvilke indsatser, der er virksomme.

Kommunernes dokumentation er kort sagt så uensartet, at det er meget vanskeligt at anvende data til at få indblik i kvaliteten på tværs af kommunerne.

På samme tid oplever mange borgere, at de i høj grad er ansvarlige for have overblik over egne sager og selv skal sikre sammenhæng og koordination mellem forskellige kommunale og private sagsparter. Koordinationen mellem udførende tilbud og myndighed kompliceres yderligere af, at langt de fleste kommuner køber sociale tilbud eksternt hos hinanden, hos regionale tilbud og hos private tilbud.

Gevinster ved Fælles Faglige Begreber

  • at borgerne oplever sammenhæng, når de får behov for hjælp og støtte. Data skal kunne udveksles og genanvendes mellem myndighed og udfører og på tværs af it-fagsystemer.
  • at der skabes bedre mulighed for koordinering og samarbejde mellem myndighed og udfører lokalt og på tværs af kommunegrænser.
  • at der arbejdes med systematisk dokumenteret viden om indsatsernes virkning på borgernes situation
  • at styrke grundlaget for læring, benchmarking og styring af området.