Fælles Faglige Begreber

Netværksmøder

Grundet corona-virussen blev netværksmøderne i juni desværre ikke gennemført. I stedet afholdt projektet et webinar d. 4. juni 2020. Optagelsen herfra ligger til rådighed frem til september 2020.

Et webinar erstattede sommerens to netværksmøder

Tak til jer, som deltog i webinaret. Vi håber, at programmet var relevant og interessant. Du kan finde PowerPoint-præsentationen fra webinaret på vores materialeside.

Optagelsen af webinaret kan streames frem til september 2020 via nedenstående link. Bemærk at webinaret starter 20 minutter inde i optagelsen.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZiNTg3Y2QtNjQwZC00YmMzLWJiMGMtNTIyNjRkYmYyODcx
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e8058db-e238-4b97-bbd7-22033aa6621d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca2c42bb-6a35-48ca-8a4b-0359d4101cad%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Netværksmøder i efteråret 2020

Vi satser på bedre tider til efteråret og holder som udgangspunkt fast i de to netværksmøder i november - 24/11 2020 i vest (Scandic Kolding) og 26/11 2020 i øst (KL-Huset). Vi glæder os til at kunne samle medarbejdere, som på den ene eller anden måde står foran at skulle implementere FFB i sin kommune, og tilbyde netværksdage med inspiration, ny viden og erfaringer fra andre kommuner. Og ikke mindst mulighed for dialog med Socialstyrelsen om VUM 2.0 og områdets IT-fagsystemsleverandører.

Hvis man har spørgsmål til andre, der arbejder med FFB, som ikke kan vente til efteråret, så har vi ligeledes oprettet et online dialog-forum på Yammer. Her kan man stille FFB-relaterede spørgsmål eller dele ens erfaring med andre kommuner. Skriv en mail til ralu@kl.dk, hvis du ønsker at være med i dette forum.