Fælles Faglige Begreber Implementering

Undervisning i FFB og VUM 2.0 i samarbejde med Komponent

Som led i implementeringen af FFB udbydes kursus målrettet FFB og VUM 2.0. Undervisning udbydes i regi af Komponent og er et samarbejde mellem Socialstyrelsen, KL og Komponent. Kurserne kan rekvireres på følgende link, hvor der også findes yderligere oplysninger og en kursusbeskrivelse: www.cok.dk/vum-ffb.

Der er sammensat et underviserteam, som skal undervise på kurser i kommunerne og på tilpassede temadage. Konceptet ligner dermed det program, som man har gjort sig gode erfaringer med i forbindelse med implementeringen af FSIII. Flere kommuner har under projektets udvikling efterspurgt lignende mulighed for kompetenceudvikling i forbindelse med implementeringen af FFB.

Hvem underviser?

Undervisningsteamet består af medarbejdere, der til dagligt arbejder med, eller har indsigt i de kommunale myndighedsfunktioner eller som udførende på sociale tilbud rundt om i landet. Underviserteamet er sammensat under hensyntagen til geografi, faglig og organisatorisk baggrund, erfaring, samt undervisningslyst og -evne.